XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce

 

 

Gdańsk, 13 września 2010

 

 

Szanowna Pani, Szanowny Panie, 

Droga Koleżanko, Drogi Kolego,

 

 

We wrześniu 2011 roku minie 30 lat od I Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, zjazdu , podczas którego – poza pierwszymi prawdziwie demokratycznymi wyborami w powojennej Polsce – stworzył się zalążek wolnych mediów audiowizualnych. To właśnie wtedy powstała pierwsza niezależna ekipa telewizyjna – zespół Biura Prasowo-Informacyjnego „Solidarności” (BIPS). Stała się ona się zrębem dzisiejszego Video Studio Gdańsk, przez blisko 30 lat dokumentującego najnowszą historię Polski i realizującego niezależne filmy i programy telewizyjne.

 

Wspólnie z tymi, którzy nie tylko w Gdańsku i nie tylko w obrazie filmowym utrwalali czas „Solidarności” i nocy stanu wojennego, czas transformacji i budowy demokracji - autorami niezależnej twórczości radiowej i telewizyjnej, chcemy uczcić i zbilansować 30 lat wolności mediów elektronicznych w Polsce, spoglądając jednocześnie w ich przyszłość. W drugiej połowie września 2011 zamierzamy zorganizować w Gdańsku:

 

·        sesję historyczną/konferencję, poświęconą 30-letniemu dorobkowi wolnych mediów w Polsce i projekcji ich rozwoju, połączoną z premierowym pokazem filmu dokumentalnego, zrealizowanego w oparciu o archiwalne materiały filmowe Video Studio Gdańsk, poświęconego I Krajowemu Zjazdowi Delegatów NSZZ „Solidarność”

·        przegląd najciekawszych i najbardziej reprezentatywnych dzieł niezależnej twórczości filmowej, powstałej w latach 1981-2011 oraz spotkania z ich twórcami

·        koncert okolicznościowy.

 

Pragniemy także stworzyć specjalne rocznicowe wydawnictwo, w którym zamierzamy przypomnieć niezależnych twórców audiowizualnych i ich dzieła, powstałe w okresie podziemnej działalności. Temat ten mimo upływu 30 lat od powstania pierwszych niezależnych mediów elektronicznych w Polsce i ponad 20 lat od zmiany ustroju w naszym kraju, nadal pozostaje szerzej nieznanym epizodem oporu społecznego w PRL. Wydawnictwo to w formie albumu pozwoliłoby nie tylko na ( przynajmniej częściową ) zmianę tego stanu, ale też na uhonorowanie i przypomnienie zapomnianych czy tez nieznanych szerzej działaczy tych mediów, używanego przez nich sprzętu itd.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje dotyczące Twojej działalności. W tym celu prosimy o uzupełnienie załączonej ankiety oraz odesłanie na adres:

Stowarzyszenie Wolnego Słowa ul. Marszałkowska 7, 00-626 Warszawa lub e-mail: sws@sws.org.pl

 

Zwracamy się również z prośbą o udostępnienie, w miarę możliwości, skanów zdjęć i kopii dokumentów dotyczących Twojej działalności (np. ulotki, wycinki prasowe), które mogłyby zostać wykorzystane do uzupełnienia albumu oraz w przyszłości innych publikacji dotyczących tej tematyki.

 

Prosimy także o w miarę pilne informacje (w tym dane kontaktowe), dotyczące innych osób zaangażowanych w niezależne media, do których zostanie wysłana załączona ankieta. 

 

Licząc na przychylność, już dziś prosimy o przyjęcie zaproszenia na przyszłoroczne uroczystości.

 

Z wyrazami szacunku

 

Wojciech Borowik - Stowarzyszenie Wolnego Słowa w.borowik@sws.org.pl

Mirosław Chojecki - Media Kontakt miroslaw-chojecki@tlen.pl

Marek Łochwicki - Video Studio Gdańsk biuro@videostudio.com.pl

Grzegorz Majchrzak - Instytut Pamięci Narodowej gregore69@wp.pl

Marek Owsiński marek.owsinski@polskieradio.pl

Ankieta do pobrania