Listy dotyczą akcji prowadzonej przeciwko ks. Jerzemu Popiełuszce jesienią 1983r. Wtedy to w jego mieszkaniu Za Żelazną Bramą w Warszawie przeprowadzono rewizję i znaleziono tam materiały wybuchowe, co było prowokacją SB. Akcja była skoordynowana, bo grzmiał o tym Urban mówiąc o "garsonierze księdza Jerzego", sugerując, że ma 2 mieszkania, to za Żelazną Bramą ukryte i służące jako garsoniera. Poniższy list do "Tygodnika Wojennego" jest oryginalnym listem, który  został napisany przez ks. i skierowany do redakcji "Tygodnika Wojennego", z którą ks.J.Popiełuszko współpracował. Drugi z listów ma związek z próbą wysłania ks. na emigrację - były wtedy naciski na prymasa i księdza. Kopia z archiwum "Tygodnika Wojennego".

   W owym czasie w "Expresie Wieczornym" wydrukowano tekst, którego autor podpisywał się jako Michał Ostrowski (najprawdopodobniej stał za tym Jerzy Urban) p.t. "Garsoniera obywatela Popiełuszki", w którym szkalowano kapłana.

Janek Strękowski