Badanie stanu faktycznego i kierunków rozwoju integracji cudzoziemców w Polsce

Projekt realizowany i współfinansowany ze środków Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz Budżetu Państwa

Projekt badawczy mający na celu opracowanie metodologii, przeprowadzenie i analizę badań. Badania obejmą cudzoziemców orz urzędników urzędów centralnych, władz lokalnych oraz powiatowych, gminnych.