Warszawska Jesień Ludów

Projekt zrealizowany i współfinansowany ze środków Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz Budżetu Państwa

Projekt mający na celu integrację cudzoziemców mieszkających w Polsce. W ramach projektu prowadzono warsztaty psycho-edukacyjne, wycieczki, spotkania z Polakami oraz punkt porad prawnych dla cudzoziemców.