SWS pomaga uchodźcom

Projekt realizowany i współfinansowany ze środków Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz Budżetu Państwa

Projekt szkoleniowy adresowany do uchodźców Czeczeńskich. W ramach projektu odbywają się zajęcia m.in. z języka polskiego, minimum sanitarnego czy informatyki. Celem projektu jest integracja i przygotowanie uchodźców Czeczeńskich do życia i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.