W latach 1983 - 1987 redagowany był w Warszawie tygodnik "Robotnik" - pismo członków MRK "S". Zwykle miał kilka równoczesnych wydań warszawskich i w innych regionach. Po odrodzeniu PPS w Kraju, w listopadzie 1987 "Robotnik" stał się organem tej partii. Ponieważ jednak u progu 1988 r. dokonał się w PPS rozłam, to "Robotnik", redagowany tylko przez część dawnych redaktorów, związany był z PPS bezprzymiotnikową kierowaną przez Jana Józefa Lipskiego, zaś nadto środowisko Piotra Ikonowicza wydawało "Robotnika" PPS RD.

Na razie prezentujemy tylko kilkanaście numerów pisma w intencji, by wkrótce zaprezentować Państwu komplet. Z czasem będziemy dążyli do pomieszczenia innych informacji dotyczących redakcji, wydawnictw i kolportażu pisma. Warto wspomnieć, że "Robotnik" miał także niezależne mutacje regionalne, nade wszystko był to "Robotnik Pomorza Zachodniego", którego archiwalia również są udostępnione na naszej stronie.


"Robotnik" * Nr 2. ; Nr 3. ; Nr 4. ; Nr 10. ; Nr 12. ; Nr 13. ; Nr 14. ; Nr 15. ; Nr 16. ; Nr 21. ; Nr 23. ; Nr 24. ; Nr 25. ; Nr 26. ; Nr 27. ; Nr 28. ; Nr 29. ; Nr 30. ; Nr 31. ; Nr 32.

* Aby wygodnie przeglądać archiwa na własnym komputerze polecamy kliknąć prawym klawiszem myszy na konkretnym numerze i wybrać opcję "zapisz element docelowy jako..." co spowoduje jego ściągnięcie na nasz twardy dysk

Dokumenty znajdują się w formacie PDF. Aby móc je oglądać, należy mieć zainstalowany program Acrobat Reader. Program ten można ściągnąć klikając na obrazek znajdujący się poniżej