Untitled Document


Odwiedziny:
Untitled Document

Witamy

Program nasz ma swoją historię. 6 lat temu jeden z nas (KB) ze względów - jak to często bywa - trochę przypadkowych, zajął się badaniami nad opozycją demokratyczną w regionie Siedlec i Białej Podlaskiej. Szybko spotkał drugiego (TO), któremu od dawna zależało na upamiętnieniu tych wydarzeń. Razem i osobno spotkali się z wieloma ludżmi zaangażowanymi w podziemie, odwiedzili także i włączyli w tę pracę trzecią z nas (AA).
Gdy powstały sprzyjające warunki wszyscy troje wraz ze współpracownikami zrealizowali ten projekt.

Jest to bodaj pierwsza taka monografia w skali ogólnopolskiej. Publikując ją zdajemy sobie sprawę, że jest to dzieło otwarte, w tym sensie, że wymaga ono dyskusji i uzupełnień. Prosimy zatem naszych odbiorców o uwagi i uzupełnienia. Redakcja będzie je uwzględniać bądź odpowiadać na nie.

Można do nas pisać na forum internetowe Stowarzyszenia Wolnego Słowa lub bezpośrednio:
Adresy mailowe: Agnieszka, Joachim, Tomasz, Webmaster

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2009 r.