Prasa
Książki
Banknoty
Cegiełki
Kalendarze
Pieczątki
Plakaty
Pocztówka
Sita
Ulotki
Znaczki
Prasowanki
Twórczość internowanych

„To była walka, opór, sprzeciw. Innych form czynnego uprawiania polityki wówczas nie było.
Była to przecież kwestia honoru, odwagi, charakteru i dumy. Swoista nobilitacja i nie brało się za to pieniędzy. Szlachetny akt pięknej bezinteresowności”

Tomasz Wołek

oprac. Agnieszka Andrzejewska