Wybierz rok:

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Bibliografia

Kalendarium

Kalendarium opozycji w byłych województwach: siedleckim i bialskopodlaskim w latach 1977-1989.

Mam świadomość, że niniejsze kalendarium zawiera wiele braków. Składa się na to wiele przyczyn m.in.:
- zawiera wydarzenia od 1977 roku do 1989 roku. Starałam się wybrać te najważniejsze. Moją intencją było pokazanie niezależnego życia we wszystkich jej aspektach. Pewnie nie są pozbawione subiektywnego podejścia do zagadnień (starałam się, aby tak nie było!),
- w województwie siedleckim istniały Oddziały NSZZ „S”, zarejestrowane bezpośrednio w Regionie „S” Mazowsze w Warszawie i pracujące na swoim terenie samodzielnie,
- w województwie bialskopodlaskim „S” wstąpiła do dwóch Regionów: Region  Mazowsze, Region Środkowo-Wschodni,
- brak źródeł,
- spotykałam się też z niechęcią udzielania informacji.

Dlatego zwracam się do Państwa, zainteresowanych uzupełnieniem lub  skorygo­waniem danych, o przesyłanie informacji, za które z góry serdecznie dziękuję. Kontakt e-mail: agaa125@wp.pl
Opracowując powyższe kalendarium przeprowadziłam rozmowy z: Elżbietą Cha­berską, Mirosławem Barszczyńskim, Marianem Kwiatkowskim z Białej Podlaskiej, Zbigniewem Szubińskim, Januszem Kuligowskim i Leszkiem Celejem z Mińska Mazowieckiego, Marianem Piłką, Wiesławą Lemkowską, Jerzym Duchną i Romanem Talarkiem z Garwolina, Mieczysławem Łabą i Maciejem Wężem z Sokołowa Podlaskiego, Grzegorzem Szymczakiem z Żelechowa, Stanisławem Lesiukiem z Międzyrzeca Podlaskiego, Julianem Mazurkiem z Radzynia Podlaskiego, Sławomirem Paprockim z Trębic, Krzysztofem Szymańskim z Korytnicy Węgrowskiej, Lucjanem Błońskim, Elżbietą Jędrzejuk, Zygmuntem Goławskim seniorem, Anną, Krzysztofem i Zygmuntem jr Goławskimi, Sławomirem Musiejem, Markiem Białym, Kazimierzem Kacprzakiem, Cezarym Kaźmierczakiem, Maciejem Kublikowskim, Andrzejem Litwiniakiem, Januszem Olewińskim, Tomaszem Olko, Wiesławem Ozgą, Ryszardem Piekartem, Krzysztofem Tchórzewskim, Ryszardem Wiśniewskim, Andrzejem Szczygielskim i Mirosławem Andrzejewskim z Siedlec. Jednocześnie dziękuję im za okazaną pomoc.

Agnieszka Andrzejewska

W y k a z  s k r ó t ó w:

KO – Komitet Obywatelski
KPN – Konfederacja Polski Niepodległej
KZ – Komisja Zakładowa (NSZZ „Solidarność”)
MKS – Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
MKZ - Międzyzakładowy Komitet Założycielski
NSZZ – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
NZS – Niezależne Zrzeszenie Studentów
OKW – Oddziałowa Komisja Wykonawcza
PKP – Polskie Koleje Państwowe
PKSLW - Podlaski Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących
PPN – Polska Partia Niepodległościowa
PPS – Polska Partia Socjalistyczna (reaktywowana w 1987r.)
RI – Rolników Indywidualnych      
RMP – Ruch Młodej Polski
ROPCIO - Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
S-PGL-N - Siedlecko-Podlaska Grupa Ludowo-Narodowa
SKOS – Siedlecki Komitet Oporu Społecznego
TKW – Terenowa Komisja Wykonawcza