Nazwiska osób na literę:
A...
B...
C...
D...
F...
G...
K...
L...
Ł...
M...
N...
O...
P...
R...
S...
Ś...
T...
U...
W...
Z...
Ż...
Kalendarium

Osoby

Leksykon opozycji - woj. siedleckie i bialskopodlaskie

Ideą tego leksykonu jest upamiętnienie nie tylko wybitnych, ale także szeregowych pracowników podziemia w województwach siedleckim i bialskopodlaskim. Trafiły tu także osoby spoza regionu, których działalność wydatnie wsparła podlaskie podziemie. Zgodnie z ogólnymi założeniami naszego programu interesowały nas lata 1976-89. Pisząc o naszych bohaterach, staraliśmy się pokazać wszystkie istotne formy ich działalności zarówno w czasach legalnej „Solidarności” jak i w stanie wojennym. Przyjęliśmy jednak pewne założenia:

1)staramy się honorować osoby kierujące partiami politycznymi, „Solidarnością”, „Solidarnością” RI i Komitetami Obywatelskimi uznając za takowe przewodniczących, ewentualnie wiceprzewodniczących oddziałów związkowych oraz tych przewodniczących Komisji Zakładowych, którzy prowadzili aktywną działalność w latach 1982-89; moglibyśmy podać składy personalne zarządów, ale obawialiśmy się, że fakt sprawowania przez kogoś funkcji w związkach przysłoni jego konkretną działalność, tj. to, co rzeczywiście dla Wolnej Polski zrobił;

2)za bycie represjonowanym uznajemy jedynie internowanie, dłuższe aresztowanie i wyjątkowo ostre szykany (poważne pobicie, zamknięcie w zakładzie psychiatrycznym itp.); gdybyśmy obniżyli ten próg, okazałoby się, iż każdy aktywny działacz podziemia był w jakiś sposób represjonowany np. poprzez zatrzymania, rewizje, zwolnienia z pracy, itd.) i wyróżnianie tego w notach straciłoby sens;

3)w naszym leksykonie często pojawiają się całe rodziny opozycjonistów – jest to celowe, gdyż właśnie tak w tamtych latach wszędzie bywało: przykładowo, gdy mąż we własnym mieszkaniu drukował coś czy składał, pomagała mu żona, a udostępnione mieszkanie było przecież wspólne i razem ryzykowali – dlaczego więc żona (siostra, dorosła córka) miałaby być pominięta w spisie podziemnych pracowników;

4)czytelnik zwróci uwagę, że w przypadku kolporterów – a była to najczęstsza forma antykomunistycznej działalności – podajemy przykładowo tytuły rozpowszechnianych przez nich gazet i wydawców książek: chcieliśmy w ten sposób zasugerować istniejące struktury kolportażu, różne bowiem rzeczy kolportowano w różnych środowiskach;

5)zwracaliśmy uwagę na okres działalności naszych bohaterów; większość z nich funkcjonowała w podziemiu w latach 1982-89, lecz nie wszyscy;

Zdajemy sobie sprawę, iż nasza praca ciągle trwa. Niektóre informacje zawarte w leksykonie wymagają uściślenia, zapewne też nie wszystkich szeregowych pracowników podlaskiego podziemia udało nam się odkryć. Dlatego prosimy o uwagi i informacje.