Wydawnictwa:
Metrum
Młodych
im. Grzegorza Przemyka

Wydawnictwo im. Grzegorza Przemyka

Założone w 1985 roku  przez rówieśników Grzegorza Przemyka: Edwarda Kopówkę i Stanisława Jastrzębskiego. Młodzi poeci wydawali swoje wiersze pod własnymi nazwiskami.
Drukowano w Siedlcach, nakład wynosił ok. 200 egz.
Opracowanie graficzne: Tomasz Nowak, Andrzej Budrecki, Joanna Andrzejewska.


  Kliknij, aby powiększyć

 1. Edward Kopówka: Memento Mori. 1985

 2. Kliknij, aby powiększyć

 3. Stanisław Jastrzębski: Tylko róża. 1986

 4. Kliknij, aby powiększyć

 5. Wiesław Maliszewski: Nazwać. 1986

 6. Kliknij, aby powiększyć

 7. Witold Bobryk: Próba słowa. 1988

 8. Kliknij, aby powiększyć

 9. Edward Kopówka: Wędrówki neofity. 1988

 10. Kliknij, aby powiększyć

 11. Stanisław Jastrzębski: Pełnia dojrzewania. 1988