Wydawnictwa:
Metrum
Młodych
im. Grzegorza Przemyka

Wydawnictwa

Niezależny ruch wydawniczy  stworzyli  ludzie, którzy występowali przeciwko ograniczeniom wolności słowa i aby przełamać monopol informacji jaką miała ówczesna komunistyczna władza.