11. grudnia w siedzibie  organizacji wietnamskich studentów „Uniwersum” w Paryżu odbyło się spotkanie dawnych i obecnych działaczy, którzy zjechali się z całego świata na konferencję, poświęconą kwestii przestrzegania w Wietnamie praw człowieka, która odbyła się następnego dnia w kościele pod wezwaniem św. Hipolita.

    Zebrani, reprezentujący zarówno pokolenie założycieli Stowarzyszenia sprzed 40 lat, jak wszystkie następujące po nim, wyrażali pogląd, że Wietnam jest już w przededniu obalenia władzy komunistycznej, czego dowodzi, paradoksalnie, znaczne zaostrzenie kursu wobec demokratycznej opozycji. Dało się jednak zauważyć obawę co do przyszłych losów Wietnamu, a także rozgoryczenie postawą państw demokratycznych, które, po zakończeniu zimnej wojny, straciły wrażliwość na praktykę gwałcenia praw ludzkich przez władze komunistyczne i zastąpiły ją znaczną otwartością na stosunki handlowe, w tym, co przerażające, także na handel bronią!

    Ważnym punktem spotkania była relacja Ton Van Anh i Roberta Krzysztonia na temat działania środowiska demokratycznej emigracji wietnamskiej w Polsce. Wokół tego tematu, a także polskich doświadczeń wychodzenia z komunizmu rozgorzała wielogodzinna dyskusja.

    Następnego dnia, 12 grudnia, we wspomnianym kościele św. Hipolita, odbyła się konferencja praw człowieka w Wietnamie, zorganizowana przez  Stowarzyszenie Współpracy Francusko – Wietnamskiej.

    Konferencję uświetnił recytacją wierszy opozycyjnych poetów wietnamskich w przekładzie na francuski Stanislas de la Tousche, znany współczesny aktor francuski. Wystąpili m.in. Nguyen Thanh Giang, dysydent, mieszkający w kraju, z którym udało się przeprowadzić dwuminutową rozmowę telefoniczną, przerwaną komunikatem „połączenie nie może być zrealizowane”, Vu Thu Hien, znany pisarz emigracyjny, Tran Thanh Hiep, przywódca, działającego we Francji wietnamskiego Komitetu Praw Człowieka, Nguyen Ngoc Duc, sekretarz Powstańczej Partii na rzecz Reformy Wietnamu oraz Ton Van Anh i Robert Krzysztoń z Polski. Tematyka polskiego ośrodka wietnamskiej emigracji i polskich doświadczeń i tu stała się wiodącą.

    Konferencja, zorganizowana z okazji Dnia Praw Człowieka, była okazją do podsumowania trzydziestolecia panowania komunistów na terenie całego Wietnamu. Konkluzje były smutne, mimo upływu czasu i krachu systemu komunistycznego w skali globalnej, sytuacja w Wietnamie nie tylko nie uległa poprawie, ale przeciwnie, od kilku lat widoczny jest wyraźny regres, wyraźne zbrutalizowanie działań, wymierzonych przeciwko opozycji demokratycznej i kościołom różnych wyznań.