Represje w czasie Świąt

Najnowszy raport Human Rights Watch mówi o aresztowaniu w Tay Nguyen, a w ciągu dwóch minionych miesięcy, kolejnych dwustu osób. Radio Wolna Azja mówi o 130 aresztowanych w samym Gia Lai, jednym z powiatów, w okresie przedświątecznym tzn. od 12 do 24 grudnia. Większość z nich to chrześcijanie, którzy samodzielnie organizują spotkania religijne, nabożeństwa, zwłaszcza w czasie Świąt.


Wg relacji Brad Adams, pracownika HWR, z uwagi na ogromną skalę akcji policyjnej nie doszło do żadnych zamieszek publicznych. Podlegają represjom także krewni tych, którym udało się uciec do Ratanakiri, którym schronienia udziela UNHCR.
W raporcie HRW znajdują się także relacje świadków, którym poddano torturom i którym udało się uciec. Jednym z nich jest Ze La Su. Był on aresztowany z grupą chrześcijan z Płaskowyżu Centralnego.

Wszystkich zatrzymanych pozbawiono jedzenia i picia, poddano systematycznemu biciu a także innym torturom, np. zerwano im paznokcie. Podobnie traktuje się innych zatrzymywanych, także na krótko, a tym bardziej uwięzionych czy skazanych.


Ton Van Anh