Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Podgląd newsa:

 powstał Oddział SWS w Łodzi
Dodano: 08-12-2005, 12:31

26 listopada br. w Łodzi, podczas zebrania w lokalu tamtejszej Solidarności nauczycielskiej, powstał Oddział Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Łodzi. Liczy on sobie dziś 25 członków, a wolno sądzić, że niedługo ich liczba jeszcze wydatniej się powiększy.
Pełnomocnikiem Zarządu SWS ds. Oddziału Łódzkiego jest Ewa Sułkowska Bierezin. W skład Tymczasowego Zarządu (w ciągu sześciu miesięcy ma zostać zwołane zebranie członków Oddziału Łódzkiego, podczas którego dokonany zostanie kolejny wybór) weszli: Włodziemierz Domagalski, Jerzy Friedrich, Zofia Kotkowska i Wiesław Żyźniewski. Tomasz Filipczak, Wojciech Hempel i Józef Śreniowski, a także Ewa - nie kandydowali. Jedno miejsce w Tymczasowym Zarządzie pozostawiono nie obsadzone z myślą o reprezentancie innych środowisk łódzkich.
Zarząd Tymczasowy ukonstytuował się – jego przewodniczącym został Włodziemierz Domagalski.
Podczas zebrania uznano za bardzo ważne zgromadzenie not Niezależnych Działaczy Kultury w regionie łódzkim. Poruszano tez kwestię, często fatalnego położenia materialnego dawnych działaczy opozycji i podziemia. W Łodzi i w okolicach. Jest oczywiste, że nierzadko jest to skutkiem ich dawniejszego zaangażowania. Postanowiono, że Tymczasowy zarząd podejmie kroki zmierzającego do ustalenia skali tego zjawiska.
Ponieważ absolutna większość łódzkich członków SWS nie korzysta z łączności e-mailowej, to istotną pozostaje zarówno kwestia komunikowania się obecnie, jak i zmiany tego stanu rzeczy. Ryszard Zdrzalik – przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” zaoferował swoje pośrednictwo w komunikowaniu się oraz lokal do dyżurów Zarządu
Już tydzień wcześniej odbyło się zebranie, na którym podjęta była decyzja o o zwołaniu zebrania założycielskiego. Z Warszawy przybyli wówczas: Wojciech Borowik i Jan Strękowski. W spotkaniu 26 listopada uczestniczył Krzysztof Markuszewski.

***

Intencją redakcji strony www.sws.org.pl jest, by na Forum zaistniała rubryka łódzka.
Fotoreportaż z obu spotkań zamieszczamy w Galerii. Łodzian prosimy o zamieszczenie pod fotografiami opisów!

km.

dodał: Krzysiek Markuszewski

Komentarze do newsa:

Dodano: 08-12-2005, 12:36
Host: chello084010066150.chello.pl, IP: 84.10.66.150

Fotografie z obu łódzkich spotkań zostaną zamieszczone w późniejszym terminie.

autor: Krzysztof Markuszewski

do góry | ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski