Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Podgląd newsa:

 Warszawa, 9 stycznia 2009 roku - stanowisko środowisk artystycznych wobec nominacji w Programie Drugim Polskiego Radia
Dodano: 10-01-2009, 03:19

Stowarzyszenie Wolnego Słowa,
Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
Unia Polskich Teatrów,
Polska Rada Muzyczna,
Związek Polskich Kompozytorów i Autorów ZAKR,
Związek Kompozytorów Polskich,
Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Literackich,
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS,
Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego,
Polskie Stowarzyszenie Jazzowe,
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,
Obserwatorium Kultury Polskiej,
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków


Stanowisko związków i stowarzyszeń artystycznych
wobec nominacji
w Programie Drugim Polskiego Radia


Warszawa, 9 stycznia 2009 roku

Niżej podpisani wyrażają rozczarowanie nominacją na stanowisko dyrektora Programu Drugiego Polskiego Radia osoby nie posiadającej odpowiednich kwalifikacji profesjonalnych. Tradycją i specyfiką tej anteny jest jej muzyczno-literacki charakter i dystans do bieżącej polityki. Program Drugi Polskiego Radia przez wiele lat pracował na swój wizerunek anteny wolnej od ideologizacji i upartyjnienia. Jedną z gwarancji zachowania artystycznego profilu Dwójki stanowi powierzanie kierownictwa nad Programem osobom związanym ze sztuką, rekomendowanym przez środowiska artystyczne. Do roku 2007 byli to muzycy lub muzykolodzy sprawujący funkcję dyrektora radiowej Dwójki, oraz literaci będący ich zastępcami, co odpowiadało charakterowi Programu. Pan Paweł Milcarek - nowomianowany dyrektor Dwójki, szerzej znanych kwalifikacji muzycznych ani literackich nie posiada, co nie przesądza jego kompetencji w dziedzinach pozaartystycznych.

Sposób medialnych nominacji po raz kolejny w ostatnich latach przypomina czasy PRLu – praktykę partyjnego nadzoru nad antenami. Stanowi przejaw głębokiej choroby publicznych mediów, w którą wpędzają je politycy traktujący Polskie Radio
i Telewizję Polską jako sferę własnych wpływów. To partyjni działacze i osoby arbitralnie przez nich wskazane odpowiadają za katastrofalną redukcję częstotliwości nadawczych Programu Drugiego i zmniejszenie się od roku 2007 dostępu do Anteny jej dotychczasowego audytorium. To kolejne rządowe gabinety nie podejmowały koniecznego uszczelnienia ściągalności opłaty radiowo-telewizyjnej. To politycy w ostatnim czasie swoimi wystąpieniami dobijają abonament radiowo-telewizyjny nie uruchamiając innego mechanizmu finansowania publicznych mediów, w rewanżu za instrumentalizowanie Polskiego Radia i Telewizji Polskiej przez innych polityków. W efekcie możliwości radiowej Dwójki są coraz mniejsze, zaś pozostałe publiczne programy spychane są w strefę komercyjną.

Apelujemy o niewikłanie Programu Drugiego Polskiego Radia w politykę i ideologizację, o zakończenie żenujących politycznych gier wokół publicznych mediów. Wzywamy do wprowadzenia rozwiązań ustawowych, które zapewnią Programowi Drugiemu i wszystkim programom publicznym godziwe finansowanie, odpartyjnienie, konkursową a nie polityczną drogę nominacji na odpowiedzialne stanowiska.

Środowiska artystyczne od lat zabiegają o obywatelski charakter mediów publicznych. W listopadzie tego roku zawiązał się Komitet Obywatelski „Uwolnić Media” utworzony dla wprowadzenia ustawy medialnej zapewniającej nadawcom publicznym niezależność od partii politycznych, sprzyjającej pluralizmowi
i niekomercyjnemu charakterowi publicznych programów, służącej profesjonalnej realizacji sprecyzowanych zadań misyjnych. Działając na rzecz szybkiego wprowadzenie tego rodzaju regulacji w życie możemy zapewnić Polskiemu Radiu i Telewizji Polskiej zasobność i odpowiedni standard ich społecznej służby.

Podpisani
w kolejności alfabetycznej


Wojciech BOROWIK
prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Jacek BROMSKI
prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich
Maciej ENGLERT
prezes Unii Polskich Teatrów
Krzysztof KNITTEL
prezes Polskiej Rady Muzycznej
Jacek KORCZAKOWSKI
prezes Związku Polskich Kompozytorów i Autorów ZAKR
Jerzy KORNOWICZ
prezes Związku Kompozytorów Polskich
Anna NASIŁOWSKA
przewodnicząca Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Literackich
Edward PAŁŁASZ
prezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
Jadwiga RAPPE
prezes Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego
Krzysztof SADOWSKI
prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego
Sergiusz STERNA-WACHOWIAK
prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Maciej STRZEMBOSZ
Obserwatorium Kultury Polskiej, prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych
Antoni WICHEREK
prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzykówdodał: SWS

Komentarze do newsa:

Dodano: 10-01-2009, 05:16
Host: chello089078041082.chello.pl, IP: 89.78.41.82

Nie zwracacie tu uwagi, ze "ma kwalifikacje", ale jako piewca F.Konecznego i J.Giertycha.
Jesli by "powtorka z Targalskiego"
www.polityka.pl/radio-bez-zrodel/Text0 1,1335,212411,18 , zwlaszcza wobec RCKL radio.folk.pl , to zapraszam do pilnowania i obrony Kultury w "publicznych" na muzykant.folk.pl -muzyka lagodzi obyczaje, szkoda, ze znow walczyc trzeba. Miejmy nadzieje, ze "tylko" skok na kase kolesiow z ZChN i "Christianitas" (redaktor naczelny na to miejsce w PR usadzony przez wydawce "Ch.", zarazem czlonka rady nadzorczej w zarzadzie PR).
Nie byloby tego, gdyby zgodnie z obietnicami, dzien po wyborach w 100% posprzatano po pisie.
Uklony, Karol "Karol" Ejgenberg

autor: KKE

Dodano: 10-01-2009, 21:19
Host: nat-moc6.aster.pl, IP: 212.76.37.180

Kochani - przesadzacie. Milcarek na razie nie zrobił (ani nie zapowiedział) NICZEGO, co wymagałoby jakiejkolwiek interwencji. A wręcz odwrotnie - zapowiada utrzymanie obecnego statusu Dwójki i przeprowadzenie niewielkich zmian. Z tymi konsultacjami dot. nominacji wcześniejszych dyrektorów też bez przesady - z kim konsultowano nominację Zaleskiego? Ilu było oburzonych na tę nominacje? A okazało się, że był to jeden z najlepszych dyrektorów Dwójki. Mimo iż "z PiSowskiego namaszczenia".

autor: Page

do góry | ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski