Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Podgląd newsa:

 Komunikat nr 7 Grupy Roboczej Środowisk Opozycji Antykomunistycznej
Dodano: 16-06-2008, 10:53

Warszawa, dnia 12 czerwca 2008 r.

Komunikat nr 7 Grupy Roboczej Środowisk Opozycji Antykomunistycznej

W dniu 11 czerwca b.r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Tradycji Niepodległościowych, poświęcone problemom środowiska osób internowanych w obozach wojskowych oraz innym, związanym z projektem ustawy o uprawnieniach kombatantów.
W posiedzeniu uczestniczyli byli internowani w obozach wojskowych w Chełmnie i Czerwonym Borze: Józef Pintera - SOI „Chełminiacy 1982” (także Grupa Robocza), Tadeusz Antkowiak - SOI „Chełminiacy 1982”, Leszek Jaranowski – Czerwony Bór oraz przedstawiciele Grupy Roboczej Środowisk Opozycji Antykomunistycznej – Maria Dmochowska i Wiktor J. Mikusiński.
Przedstawili oni okoliczności powołania tych obozów, w tym podstawy prawne, warunki internowania, represje stosowane przez dowódców, postawy internowanych oraz postulaty środowisk opozycji antykomunistycznej okresu PRL dotyczące treści projektowanej ustawy (patrz Komunikaty nr 2 i 6).
Przewodnicząca Zespołu, Pani Poseł Jadwiga Zakrzewska (PO), będąca także wiceprzewodniczącą Komisji Obrony Narodowej, szczególnie interesowała się mało znanym dotychczas faktem istnienia wojskowych obozów internowania oraz zapewniła, że podejmie wszelkie działania, aby ten środek represji został uwzględniony w projekcie ustawy o uprawnieniach kombatantów, a ofiary represji otrzymały odpowiedni status.
Wyraziła także poparcie dla innych postulatów zgłaszanych przez Grupę Roboczą.
Posiedzenie zakończyło się konkluzją, że Pani Przewodnicząca Zespołu wystąpi do Premiera z wnioskiem o uwzględnienie postulatów Grupy Roboczej w projekcie ustawy, a po wpłynięciu projektu do Sejmu, zapewni poparcie Parlamentarnego Zespołu ds. Tradycji Niepodległościowych.

Maria Dmochowska, Wojciech Borowik, Wiktor J. Mikusiński, Józef Pintera, Bogumił Sielewicz

dodał: SWS

Komentarze do newsa:

Dodano: 20-06-2008, 19:08
Host: c84-39.icpnet.pl, IP: 62.21.84.39

Dlaczego nic nie mówicie o odcięciu nas więźniów politycznych stanu wojennego od uprawnienia do wcześniejszej emerytury / art. 15 projektu ustawy/. Przeważająca większość internowanych i więzionych miała w latach stanu wojennego 25-30 lat. Dzisiaj dobiegają do 55-60 lat. W przyszłym 2009 roku pierwsi z nich mając 60 lat dowiedzą się ,że nowa ustawa pozbawiła ich tego podstawowego dla każdego kombatanta uprawnienia. Wszyscy SB-ecy i milicjanci będą skakać z radości.
Zwłaszcza ci którzy poszli w poprzednich latach na emeryturę za to że nas zamykali i poniewierali mając 40-50 lat.
Ja który wlatach 1982-1986 gniłem przez dwa lata w celach Wronek, Kalisza, Wrocławia , Sieradza i Poznania dzisiaj dowiaduję się że jakaś młoda nawiedzona wiceminister Danuta Chłoń -Domińczak bez chwili namysłu kwalifikuje mnie do grupy naiwnych głupców i naciągaczy, bowiem walcząc z komunistami , głupi dałem się zamknąć w więzieniu i z tego powodu zamiast podkreślić ofiarę w wojnie o niepodległość młoda ministerialna reformatorka uważa iż ma z tym wielkie kłopoty. Pominięcie przez Grupę Roboczą w swym ostatnim komunikacie odniesienia się do tego problemu stawia nas wszystkich pozbawionych oczekiwanego emerytalnego uprawnienia w bardzo trudnej sytuacji.

autor: Jedrek

do góry | ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski