Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Podgląd newsa:

 23-06-2008 Debata "Czym była Kultura Niezależna?"
Dodano: 19-06-2008, 16:14

Szanowni Państwo,


Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Wolnego Słowa podjęły wspólną inicjatywę ogłoszenia roku 2009 Rokiem Kultury Niezależnej. W związku z trwającymi przygotowaniami pragnę w imieniu organizatorów zaprosić Państwa do udziału w debacie na temat:

„Czym była Kultura Niezależna? – próba zdefiniowania i określenia różnych kierunków działań”

Debata odbędzie się w dniu 23 czerwca, 2008 o godz. 12:00 w sali konferencyjno-wystawienniczej IPN w budynku przy ul. Marszałkowskiej 21/25. W panelu udział wezmą:

Ewa Wójciak (teatr)
Krzysztof Knittel (muzyka)
Marian Terlecki (film)
Bronisław Maj (literatura)
Jerzy Brukwicki (sztuka)

Prelegenci nakreślą poszczególne dziedziny działalności artystyczno-kulturalnej w „podziemiu”.

Serdecznie zapraszamy

dodał: SWS

Komentarze do newsa:

Dodano: 30-06-2008, 13:45
Host: sgscluster.kprm.gov.pl, IP: 82.177.111.84

OŻYWIENIE NIEZALEŻNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W SIEDLCACH w LATACH 1987-1990.

Działalność Towarzystwa Miłośników Podlasia w świetle doniesień prasy podziemnej.


W dniach 29 czerwca – 3 lipca 1986 r. odbył się w Warszawie jubileuszowy X zjazd PZPR. Na kilka tygodni przed rozpoczęciem zjazdu, w celu zapewnienia członkom rządzącej partii komunistycznej spokoju społecznego Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła szeroko zakrojoną akcję aresztowań osób związanych z ówczesną opozycją. Podczas zjazdu I Sekretarz Komitetu Centralnego PZPR gen. Wojciech Jaruzelski uznał za swój sukces pięcioletni okres „normalizacji”, który nastąpił po wprowadzeniu stanu wojennego. Poczuł się na tyle silny, że już w kilkanaście dni później 17 lipca 1986 r. ogłosił amnestię dla więźniów politycznych. Na wolność wyszło 225 działaczy antykomunistycznego podziemia, w tym wszyscy opozycjoniści znani opinii publicznej. Opozycja solidarnościowa odpowiedziała na ten ruch powołaniem do życia w dn. 29 września 1986 r. pierwszej od stanu wojennego jawnej i działającej otwarcie struktury kierowniczej: Tymczasowej Rady NSZZ "Solidarność" oraz wezwaniem do legalizacji NSZZ „Solidarność”, przebudowy systemu gospodarczego i stworzenia sytuacji politycznej umożliwiającej niezależne działania społeczne. W następnych tygodniach jawną działalność podjęły także regionalne władze podziemnej „Solidarności” . Tendencja podejmowania działalności opozycyjnej pod własnym nazwiskiem wynikała z nowego kierunku politycznego przywódców "Solidarności", którzy nie wierząc w szybkie załamanie systemu komunistycznego, szukali możliwości takiego porozumienia z władzami PRL, które umożliwiłoby legalizację związku oraz stopniową liberalizację systemu. Takiemu kierunkowi sprzyjała sytuacja osób opuszczających wiezienia na mocy wspomnianej amnestii. Wielu z nich kontynuowało swoją pracą opozycyjną po wyjściu na wolność w jawnej formie, gdyż zdekonspirowani przez SB podczas wcześniejszych aresztowań nie widzieli sensu dalsz...

autor: Maxa

do góry | ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski