Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Podgląd newsa:

 Apel do pracowników i współpracowników NOW-ej
Dodano: 21-08-2007, 19:13

Szanowni Koleżanki i Koledzy

Jesienią tego roku minie trzydziesta rocznica powstania Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA, największego wydawnictwa drugiego obiegu w latach 1977-1989. Drugi obieg wydawniczy, a NOWA w szczególności, był fenomenem na skalę światową, jednak - z wyjątkiem nielicznych opracowań naukowych - nie doczekał się poważniejszych analiz i opracowań dokumentów, które mogłyby służyć kolejnym pokoleniom historyków jako wiarygodne źródła informacji.
Przygotowujemy unikatową publikację pt. „Ludzie NOWEJ”, która składać się będzie z krótkich biogramów osób zaangażowanych w działalność Oficyny.
Zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy byli związani z NOWĄ, autorów, drukarzy, redaktorów, składaczy, kolporterów i innych współpracowników, o kontakt z:

Wiesławem Bielińskim z SWS,
e-mail: wieslaw.bielinski@sws.org.pl
tel. 0-601 20 54 71,
adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Wolnego Słowa,
ul. Marszałkowska 7, 00-626 Warszawa.


Chodzi o zebranie krótkich notek biograficznych, uzupełnienie i weryfikację informacji na temat środowiska NOWEJ. Szczególnie zależy nam na upamiętnieniu osób nieżyjących, prosimy o nadsyłanie ich nazwisk i biogramów.

Na początku października planujemy jednodniową imprezę dla upamiętnienia 30-lecia NOWEJ i do wszystkich, którzy z nami się skontaktują roześlemy szczegółowe informacje i zaproszenia.


Współzałożyciele i szefowie NOWEJ

Grzegorz Boguta i Mirosław Chojecki


Do Szanownych Koleżanek i Kolegów apelu ciąg dalszy:

1. każda z osób, których biogram dotyczy (ew. jej spadkobiercy) otrzyma egzemplarz Księgi;
2. Księga z założenia nie ma być dziełem naukowym czy encyklopedią, a jedynie materiałem wyjściowym do prac pokoleń historyków - stąd zwięzłość formy;
3. każdej z not powinno towarzyszyć zdjęcie - prosimy więc o nadsyłanie mniej lub bardziej aktualnych wizerunków (format JPG).

Poniżej konspekt noty biograficznej oraz przykładowy biogram.


Imię i nazwisko
Rok urodzenia
Wykształcenie, zawód
Używane pseudonimy / publikował/a jako

Pierwszy kontakt z działalnością opozycyjną (kiedy, za czyim pośrednictwem, okoliczności…)
Od kiedy związany/a z Nową

Co robił/a i z kim – dotyczy także innych inicjatyw opozycyjnych
Represje

FC NOWA – udział w rozgrywkach, sezon

Po 1989… / obecnie
Odznaczenia i wyróżnienia

Kontakt: tel., e-mail, adres

Jan Kowalski
Ur. w 1960 w Warszawie. Z zawodu matematyk (studia na UW). Z działalnością niezależną związany od 1979 jako współorganizator SKS na UW. W Nowej od początku 1980, zajmował się pracami introligatorskimi wraz z narzeczoną, a później żoną Ewą Kowalską, z domu Buczkowską. Współpracował blisko z Janem Nowakiem, który organizował druk publikacji Nowej, oraz Bogdanem Kozakiem, kolporterem. Aresztowany na 48 godzin w kwietniu 1980 po wpadce drukarni Nowaka. Od września 1980 organizował kolportaż do Gdańska i Szczecina. W 1980 założył NZS na swoim wydziale. W stanie wojennym ukrywał się do maja 1983, współpracując z Andrzejem Sawickim i Mirosławem Malinowskim przy druku Tygodnika Mazowsze i książek Nowej, jednocześnie współredagował i publikował (jako Zagłoba) w miesięczniku Sylaba. W 1984 odszedł z Nowej i związał się z wydawnictwem Krąg.
Po 1989 działacz samorządu lokalnego, radny gminy Ursynów w latach 1992-2000.
Obecnie nauczyciel w prywatnym liceum ogólnokształcącym nr 2 w Warszawie.
Wyróżniony odznaką Zasłużony działacz kultury.
Kontakt: e-mail - j.kowalski@o2.pl, tel. kom. 601555555.

To jest oczywiście zmyślony biogram. Nie należy wpisywać żadnych kursyw ani pogrubień. Zdania kończymy kropką i nie stosujemy tabulatora, pisząc jednym ciągiem.
Na końcu (ale to nie jest obowiązkowe) aktualne dane kontaktowe.
UWAGA! Rok piszemy tylko liczbami, bez „r.” lub „roku”, miesiąc słowami i małą literą. Nazwa Nowa – bez cudzysłowu i odmieniana – Nową , Nowej itd. Nazwy innych organizacji (wydawnictw, tytułów prasowych, itd) piszemy dużą literą i bez cudzysłowu.


OD NAS SAMYCH ZALEŻY LOS TEJ PUBLIKACJI!


Prosimy o rozesłanie tekstu apelu wszystkim znajomym.

dodał: SWS

Nie odnaleziono bazy komentarzy dla wybranego newsa!

[ ]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski