Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Podgląd newsa:

 Warszawa, dnia 19 maja 2008 roku - Komunikat nr 6 Grupy Roboczej Środowisk Opozycji Antykomunistycznej
Dodano: 22-05-2008, 04:40

1.
17 maja b.r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej w sprawie nowego projektu (z dn. 23.04.08) ustawy o uprawnieniach kombatantów.
Uczestnicy spotkania stwierdzili, że nowy projekt ustawy (w porównaniu do poprzedniego) został poprawiony od strony formalnej, jest czytelniejszy i w większym stopniu spełnia wymogi legislacyjne.
Jak wynika z pisma Pana Janusza Krupskiego, Kierownika Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych, skierowanego w dn. 13. maja do Grupy Roboczej, konsultacje międzyresortowe i praca Komisji Prawniczej nad nowym projektem ustawy, dotyczyły jedynie „poprawek o charakterze ściśle prawnym i redakcyjnym”.
Zapewne z tego więc powodu, nie zostały uwzględnione postulaty merytoryczne przesłane przez Grupę w dn. 17 marca do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Pismo Kierownika Urzędu informuje ponadto, że nowy projekt ustawy zostanie skierowany na posiedzenie Rady Ministrów, która po jego przyjęciu, prześle go do Sejmu.
W tej sytuacji, Grupa Robocza Środowisk Opozycji Antykomunistycznej uważa, że mimo różnych mankamentów - o czym dalej, projekt ustawy zawiera wiele oczekiwanych i korzystnych rozwiązań, na które liczą osoby zaangażowane w działalność opozycyjną w okresie PRL, w tym osoby represjonowane.
Dlatego też, naszym podstawowym celem jest doprowadzenie do jak najszybszego rozpoczęcia prac sejmowych nad ustawą o uprawnieniach kombatantów.
Sejm wydaje się być najwłaściwszą instytucją do uwzględnienia postulatów środowisk opozycji antykomunistycznej z okresu PRL. Wyznaczona w projekcie ustawy data 1 stycznia 2009 r. jako termin wejścia w życie ustawy, powinna być dotrzymana.
W przyszłym roku minie 20 lat od upadku komunizmu w Polsce, tym mocniej należy więc podkreślić, że jest to pierwsza, realna propozycja władz państwowych zmierzająca do uznania zasług i udzielenia pomocy tym, którzy poświęcając się działalności podziemnej na rzecz Wolności, znaleźli się obecnie w trudnej sytuacji życiowej.
Dlatego też Grupa Robocza Środowisk Opozycji Antykomunistycznej, wyrażając wdzięczność za kontynuowanie prac nad ustawą o uprawnieniach kombatantów, zwraca się do Pana Donalda Tuska - Prezesa Rady Ministrów i lidera największej siły politycznej w Polsce – o spowodowanie jak najszybszego skierowania projektu tej ustawy pod obrady Sejmu.

2.
Celem Grupy Roboczej nie jest zgłaszanie nowych żądań materialnych - w tym zakresie pozostają aktualne nasze postulaty określone w Komunikacie nr 2. Chcemy jedynie, aby sposób docenienia zasług odzwierciedlał, jakże często trudną, sytuację, w jakiej znajdują się obecnie działacze opozycji antykomunistycznej. Jest to problem bolesny, szczególnie w zestawieniu z przywilejami, z jakich ciągle korzystają ich prześladowcy.

Nasze zastrzeżenia dotyczą:
1. definicji „działacza opozycji” - art. 5 ust.1, pkt 1 i 2 projektu.
Jest ona nieostra, bardziej dostosowana do struktur organizacyjnych zbrojnego podziemia czasu wojny niż oporu cywilnego, co powoduje z jednej strony wykluczenie pewnych form działalności opozycyjnej, a z drugiej zbyt szerokie możliwości interpretacyjne.
Zdaniem Grupy Roboczej konieczne jest jasne i precyzyjne określenie terminów „działalność opozycyjna” i „działacz opozycji”, tak aby zamknąć nasze szeregi przed „bohaterami ostatniej godziny”.

2. katalogu „ofiar represji” – art. 6
Katalog ten, jest zbyt ograniczony. Proponujemy, aby ofiarami represji uznać także osoby, które:
- utraciły pracę na skutek dyscyplinarnego zwolnienia lub innej formy rozwiązania umowy o pracę;
- nie mogły podjąć zatrudnienia na skutek odmów i pozostawały bezrobotne;
- nie podejmowały zatrudnienia w związku z prowadzeniem w tym czasie nielegalnej działalności;
- zostały relegowane z uczelni/szkół;
- były inwigilowane przez służbę bezpieczeństwa lub/i prowadzono przeciw nim działania operacyjne, w związku z czym doznały innych, niż wymienione, szkód osobistych i strat materialnych.
Propozycja ta pozwoli zlikwidować dotychczasowy ust. 7, którego treść jest regresem w porównaniu do zapisu poprzedniego projektu.
Należy także uzupełnić ust.1 pkt 1 litera e) o obozy wojskowe zorganizowane na rozkaz Szefa Sztabu Generalnego LWP z dn. 26.10.1982 r. Brak tego zapisu dyskryminuje osoby internowane w obozach wojskowych.

3. braku w przepisach przejściowych zapisu o stosownej zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, odpowiadającej zmianom wprowadzonym do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 44 projektu) i do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 49 projektu). Nie objęcie funkcjonariuszy represjonowanych z powodu działalności opozycyjnej tymi samymi rozwiązaniami, co pracowników i rolników, jest dyskryminacją.
Grupa Robocza Środowisk Opozycji Antykomunistycznej wyraża nadzieję, że projekt ustawy o uprawnieniach kombatantów skierowany zostanie wkrótce do Sejmu, a posłowie wezmą pod uwagę postulaty wnoszone przez Grupę oraz inne środowiska opozycji z okresu PRL.

Maria Dmochowska, Wojciech Borowik, Wiktor J. Mikusiński, Józef Pintera, Bogumił Sielewicz

dodał: SWS

Komentarze do newsa:

Dodano: 23-05-2008, 11:12
Host: aatn246.neoplus.adsl.tpnet.pl, IP: 83.5.251.246

Pojmuje, ze poprawiony projekt ustawy jest znany czlonkom Grupy Roboczej. Czy naprawde nie mozna zapoznac Czytelnikow z tym projektem? Czy jest on tajny?
Proponuje zawiesic go na Forum strony SWS w cyklu "nowelizacja ustawy kombaranckej". Znajduje sie tam wiele informacji i dokumentow dotyczacych tematyki.

autor: km.

Dodano: 23-05-2008, 21:57
Host: inet20908ng-1.eranet.pl, IP: 213.158.196.105

Krzysiu,
Wystarczy wejść na stronę ministerstwa pracy. Jako moderator forum zapewne to uczynisz i zamieścisz ustawę w odpowiednim wątku.
wb

autor: wb

Dodano: 24-05-2008, 11:55
Host: c84-39.icpnet.pl, IP: 62.21.84.39

Dlaczego nic nie mówicie o odcięciu nas więźniów politycznych stanu wojennego od uprawnienia do wcześniejszej emerytury / art. 15 projektu ustawy/. Przeważająca większość internowanych i więzionych miała w latach stanu wojennego 25-30 lat. Dzisiaj dobiegają do 55-60 lat. W przyszłym 2009 roku pierwsi z nich mając 60 lat dowiedzą się ,że nowa ustawa pozbawiła ich tego podstawowego dla każdego kombatanta uprawnienia. Wszyscy SB-ecy i milicjanci będą skakać z radości.
Zwłaszcza ci którzy poszli w poprzednich latach na emeryturę za to że nas zamykali i poniewierali mając 40-50 lat.
Ja który wlatach 1982-1986 gniłem przez dwa lata w celach Wronek, Kalisza, Wrocławia , Sieradza i Poznania dzisiaj dowiaduję się że jakaś młoda nawiedzona wiceminister Danuta Chłoń -Domińczak bez chwili namysłu kwalifikuje mnie do grupy naiwnych głupców i naciągaczy, bowiem walcząc z komunistami , głupi dałem się zamknąć w więzieniu i z tego powodu zamiast podkreślić ofiarę w wojnie o niepodległość młoda ministerialna reformatorka uważa iż ma z tym wielkie kłopoty. Pominięcie przez Grupę Roboczą w swym ostatnim komunikacie odniesienia się do tego problemu stawia nas wszystkich pozbawionych oczekiwanego emerytalnego uprawnienia w bardzo trudnej sytuacji.

autor: A.K.

do góry | ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski