Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Podgląd newsa:

 Warszawa 28 marca 2011 roku – informacja o spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji
Dodano: 29-03-2011, 19:16

W spotkaniu udział wzięli:
ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak – Przewodniczący Rady, Krzysztof Luft – Członek Rady oraz Stefan Józef Pastuszka – Członek Rady;
zaś ze strony Stowarzyszenia Wolnego Słowa Wojciech Borowik – Prezes Zarządu, Mirosław Chojecki – Honorowy Prezes SWS, Maria Dmochowska – Członek Zarządu, Janina Jankowska – przewodnicząca zespołu medialnego SWS, Wiktor Mikusiński – Członek Zarządu, Jacek Szymanderski – Członek Zarządu oraz Manuel Ferreras Tascon – Członek Komisji Rewizyjnej SWS.

Spotkanie poświęcone było sytuacji w mediach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem procedur wyboru Rad Nadzorczych w Telewizji Polskiej SA oraz Polskim Radiu SA.

Przedstawiciele SWS po raz kolejny podkreślili wielkie znaczenie odpartyjnienia mediów publicznych. Postulat ten jest zgodny z założeniami do ustawy regulującej rynek mediów elektronicznych opracowanymi w 2009 roku przez zespół medialny SWS.
SWS opowiedziało się także za jednoosobowymi zarządami w TVP SA i rozgłośni PR SA.

SWS wyraziło szczególne zaniepokojenie próbami zastosowania trybu tajnego podczas wyboru członków Zarządu TVP SA przez Radę Nadzorczą. Utajnienie tych wyborów jest niedopuszczalne, gdyż media publiczne stanowią własność całego społeczeństwa. Jednocześnie SWS wyraziło nadzieję, że tak wybranych członków Zarządu Rada nie zaakceptuje.

Członkowie Rady poparli propozycję SWS publicznych przesłuchań wszystkich spełniających wymagania formalne kandydatów do zarządów TVP SA i rozgłośni PR SA.

Członkowie SWS z uznaniem wypowiedzieli się na temat starań Rady zmierzających w kierunku zagwarantowania pluralizmu światopoglądowego obecnie wybieranych zarządów spółek mediów publicznych.
SWS wyraził jednocześnie nadzieję, że nowo wybrane rady nadzorcze i zarządy TVP SA i rozgłośni PR SA swymi działaniami przyczynią się do zagwarantowania pluralizmu w mediach publicznych, a Rada – mając ku temu stosowne instrumenty – tego dopilnuje.

KRRiT i SWS wyraziły wolę współpracy przy organizacji w 2012 roku obchodów
30. rocznicy Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce
oraz
60. rocznicy pierwszej audycji Radia Wolna Europa.dodał: SWS

Komentarze do newsa:

Dodano: 31-03-2011, 11:58
Host: 85.222.75.161, IP: 85.222.75.161

www.krrit.gov.pl/bip/LinkClick.aspx?filetic ket=xpfvGfkznbc%3d&tabid=36

jeżeli link nie działa proszę go skopiować i wkleić w pasek adresu przeglądarki.

autor: Karol Kuhn

do góry | ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski