Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 Konkurs na projekt filmu o KOR
Dodano: 27-01-2006, 19:23

STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA
wraz z
MEDIA KONTAKT

ogłaszają

KONKURS NA PROJEKT FILMU DOKUMENTALNEGO

na temat

„Komitetu Samoobrony Społecznej KOR”1. Przedmiotem konkursu jest projekt pełnometrażowego filmu dokumentalnego podejmującego temat, określony w haśle konkursu.
2. Pod pojęciem „projekt filmu” rozumie się szczegółową koncepcję scenariusza o formie i objętości wymaganej dla pełnometrażowego filmu dokumentalnego oraz eksplikację reżyserską, określającą artystyczny zamysł filmu.
3. Konkurs ma charakter otwarty. Teksty muszą być w języku polskim.
4. Projekty należy nadsyłać na adres Stowarzyszenia Wolnego Słowa (c/o Media Kontakt, ul. Wilcza 12C, 00-532 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2006 roku.
5. Projekty powinny być opatrzone godłem. W osobnej, zamkniętej kopercie opatrzonej tym samym godłem autor umieszcza swoje imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy.
6. Nadesłane projekty oceni Jury powołane przez Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa oraz Media Kontakt w składzie:
Konrad Bieliński
Wojciech Borowik
Mirosław Chojecki
Krystyna Mokrosińska
Krzysztof Talczewski
Andrzej Titkow
Piotr Weychert
7. Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł.
8. Po rozstrzygnięciu konkursu jego organizatorzy dołożą starań, by nagrodzony projekt został zrealizowany.

dodał: Konrad Bieliński drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski