Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 Do osób mających status pokrzywdzonego
Dodano: 25-05-2006, 17:45

Zwracamy się do członków i sympatyków SWS oraz osób działających w opozycji antykomunistycznej i podziemiu solidarnościowym, które otrzymały zaświadczenie o uzyskaniu statusu pokrzywdzonego, o przysyłanie tej informacji wraz z numerem zaświadczenia i miejscem jego uzyskania na adres e-mailowy: w.borowik@sws.org.pl. Informację tę za zgodą zainteresowanych zamieścimy na stronie internetowej SWS. Przyczyni się to do lepszej wymiany informacji o uzyskanych z IPN materiałach i umożliwi wymianę oraz kompletowanie dokumentów przez zainteresowane osoby.

dodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski