Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 List członków i przyjaciół SWS do Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego w sprawie ustawy kombatanckiej
Dodano: 31-07-2006, 16:57

Warszawa, dn. 28 lipca 2006r.


Pan
Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej


Zwracamy się do Pana Prezydenta o wsparcie naszych działań na rzecz no-welizacji ustawy kombatanckiej, która oddałaby należną cześć i sprawiedliwość wszystkim żyjącym pokoleniom czynnie walczącym o niepodległą Polskę.
Mija 17 lat od odzyskania przez Polskę wolności i niepodległości. O wolną Polskę walczyło kilka pokoleń Polaków. Wielu oddało za nią życie, inni stracili zdro-wie, siedzieli w więzieniach, poddawani byli różnym represjom.
W tej swoistej sztafecie pokoleń, ci którzy kształtowali swoje postawy i poglądy w II RP, stają w jednym szeregu z pokoleniami dojrzewającymi w reżimie komuni-stycznym. Walka przybierała różne formy – od oporu z bronią w ręku, poprzez opór niezależnego społeczeństwa, za pomocą druków, strajków czy demonstracji. Organi-zowaliśmy się w małe grupki, a także w struktury ogólnopolskie – skutecznie prowa-dząc walkę z reżimem. Nasz wspólny wysiłek doprowadził do zrealizowania Testa-mentu Polski Walczącej. Nie wszystkim jednak było dane doczekać niepodległej Polski. Ci, co ją wywalczyli winni być obdarzeni pamięcią, szacunkiem i troską na-szego wspólnego Państwa.
Chyląc czoła przed bohaterami obrony Ojczyzny z 1939 r., żołnierzami Pol-skiego Państwa Podziemnego, Powstańcami Warszawskimi, żołnierzami walczącymi z niemieckim i sowieckim okupantem, uczestnikami wystąpień masowych w latach 1956, 1968, 1970 i 1976, należy pamiętać również o ludziach opozycji antykomuni-stycznej, którzy rozpoczęli swoją działalność w połowie lat 70 – tych i o ich zasługach w oporze przeciwko władzy komunistycznej. Właśnie to pokolenie skutecznie dopro-wadziło walkę swoich przodków do końca. Poprzez walkę i ofiarę lat 70 -tych, trudne dni stanu wojennego. Ta czynna walka – wydawnictwa poza cenzurą, działalność związkowa i niezależnych ruchów studenckich i chłopskich, twórców kultury i dzienni-karzy, ludzi nauki doprowadziła do niepodległej RP.
Do tej pory nie było sprzyjających warunków, żeby ta walka znalazła właściwe uznanie. Szereg osób, które były zaangażowane w opór przeciw komunizmowi – dziś jest w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Są rozgoryczeni, że ich wyrze-czenia przyczyniły się do awansu ludzi cynicznych, bezideowych często związanych z poprzednim systemem.
Dzięki opozycji lat 70 i 80 tych możemy żyć dziś w wolnej Polsce. Sprawiedli-wość dziejowa nakazuje, by ludzie ci znaleźli właściwe miejsce w niepodległej i soli-darnej Rzeczypospolitej.
Opowiadamy się za trwałymi, a nie tylko epizodycznymi rozwiązaniami, które we właściwy i honorowy sposób rozstrzygną problemy, niezależnie od pokolenia Polaków walczących o wolną i niepodległą Polskę. Powinna nastąpić gruntowna nowelizacja ustawy kombatanckiej. Objęcie jedną ustawą wszystkich zaangażowanych w walkę o niepodległość: weteranów wojny, okupacji niemieckiej i sowieckiej a także osób czynnie zaangażowanych w walkę z reżimem komunistycznym do roku 1989, spełni postulaty środowisk dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej i doprowadzi do zrealizowania zasady sprawiedliwości dziejowej.

Członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia Wolnego Słowa:

Wojciech Arkuszewski, Paweł Barański, Bogumił Bartolik, Janusz Bazydło, Roman Bielański, Krzysztof Bielejewski, Wiesław Bieliński, Teresa Bochwic, Jan Borowiec, Marek Borowik, Wojciech Borowik, Olga Braniecka, Ewa Brojer, Wojciech Brojer, Krzysztof Bronowski, Natalia Bryżko, Rafał Brzeski, Jerzy Brzozowski, Krystyna Budrewicz, Jakub Bułat, Marek Chimiak, Robert Chmielarczyk, Andrzej Chodakowski, Mirosław Chojecki, Sławomir Chojecki, Jarosław Chołodecki, Grzegorz Chrystowski, Wiesław Cichoń, Agata Ciołek, Erazm Ciołek, Marek Czernuszyn, Andrzej Czuma, Wiktor Ćwiklik, Józef Dajczgewand, Tomasz Dolecki, Włodzimierz Domagalski, Jerzy Domżalski, Roman Drewiczak, Jerzy Drygalski, Marek Dudkiewicz, Jerzy Friedrich, Paweł Gajowniczek, Jacek Giżyński, Jan Gołąb, Krzysztof Gołębiowski, Natalia Gorbaniewska, Andrzej Gorgol, Zygmunt Grabarczyk, Małgorzata Grabowska Kozera, Krzysztof Hagemejer, Józef Halbersztadt, Wojciech Hempel, Maria de Hernandez – Paluch, Wacław Holewiński, Zbigniew Janas, Janina Jankowska, Wiesław Janowski, Jerzy Jarzębski, Tomasz Jastrun, Andrzej Jaworski, Tadeusz Jedynak, Christopher Jussac, Anna Juzwa, Jacek Juzwa, Paweł Juzwa, Zbigniew Juzwa, Robert Kaczmarek, Paweł Kieruzal, Andrzej Tadeusz Kijowski, Adam Kinaszewski, Jerzy Kłoczowski, Krzysztof Knittel, Krzysztof Koch, Stefan Kosior, Stanisław Kotowski, Jacek Kowalski, Paweł Kozera, Mirosław Krajewski, Bogdan Krawczyk, Marek Krukowski, Robert Krzysztoń, Hubert Kuberski, Tomasz Kuczborski, Dariusz Kupiecki, Krzysztof Laga, Wojciech Lampkowski, Krystyna Laskowicz, Grzegorz Liese, Tomasz Liese, Sława Lisiecka, Krzysztof Lubowiecki, Krzysztof Łazarski, Małgorzata Łopińska, Krzysztof Łukaszewicz, Wiesław Maciejewski, Grzegorz Majewski, Edward Małecki, Maciej Marcinek, Tadeusz Markiewicz, Krzysztof Markuszewski, Marek Mądrzejewski, Stefan Melak, Grzegorz Michalik, Adam Mielczarek, Andrzej Mietkowski, Wiktor Mikusiński, Jan Mogilnicki, Anna Morawiecka, Piotr Moszyński, Mateusz Mróz, Tomasz Mysłek, Zdzisław Najder, Kazimierz Noga, Bernard Nowak, Jacek Nowak, Tomasz Olko, Andrzej Opala, Józef Orzeł, Leszek Owczarek, Jacek Pałasiński, Elżbieta Petrajtis-O'Neill, Adam Piechowski, Norman J. Pieniążek, Andrzej Potocki, Kazimierz Potyrała, Cezary Pruszko, Tomasz Przedpełski, Zbigniew Przedpełski, Wojciech Przygoński, Piotr Rachtan, Janusz Przemysław Ramotowski, Marek Rapacki, Bogdan Rogatko, Jan Rojek, Grzegorz Rossa, Anda Rottenberg, Krystyna Ruchniewicz-Misiak, Janusz Andrzej Ruciński, Józef Ruszar, Jeremi Sadowski, Barbara Sakowicz-Urbańska, Adam Sandauer, Bogumil Sielewicz, Witold Sielewicz, Krzysztof Siemieński, Muzia Sierotwinska, Maria Skolarczyk-Brzeska, Grażyna Słupska, Janina Słuszniak, Maciej Sobieraj, Mirosław Spychalski, Leszek Stall, Remigiusz Stasiak, Kazimierz Stepan, Ewa Stewart, Andrzej Stępniewski, Tomasz Strzyżewski, Ewa Sułkowska – Bierezin, Jerzy Surdykowski, Jacek Sygnarski, Bartłomiej Szewczyk, Barbara Szubert, Jacek Szymanderski, Paweł Śliwiński, Magdalena Ślósarska, Józef Śreniowski, Tadeusz Świerczewski, Józef Taran, Małgorzata Tarasiewicz, Andrzej Terlecki, Andrzej Toborowicz, Piotr Topiński, Włodzimierz Tribus, Tomasz Truskawa, Anna Truskolaska, Yoshiho Umeda, Przemysław Urbańczyk, Wiesław Urbański, Dawid Walendowski, Kryspin Waliszewski, Jolanta Wasilewska, Jan Waszkiewicz, Maciej Wąż, Mateusz Wierzbicki, Stanisław Więckowski, Aleksander Wirpsza [Leszek Szaruga], Piotr Witakowski, Jan Wojnowski, Marcin Wolski, Tadeusz Wołyniec, Maria Zielińska, Andrzej Zozula, Monika Żmudzińska-Hann, Wiesław Żyżniewski.
List podpisali również:
Jacek Arct, Kajus Augustyniak, Jarosław Dubiel, Jan Dworak, Jacek Krakowski, Jakub Święcicki, Elżbieta Święcicka, Marek Tabin.
dodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski