Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 KULTURA NA PRZEKÓR AUTORYTARYZMOWI - Warszawa 27 - 28 listopada
Dodano: 26-11-2006, 23:55

Białoruskie Stowarzyszenie im. Roberta Schumana

serdecznie zaprasza na:

KULTURA NA PRZEKÓR

AUTORYTARYZMOWI


Spotkanie polskich i białoruskich wydawców, pisarzy i intelektualistów

27-28 listopada 2006 roku

Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, WarszawaProjekt jest finansowany w ramach programu pomocy zagranicznej

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006 r.

PROGRAM SPOTKANIA

27 LISTOPADA, poniedziałek

11.00 – Rozpoczęcie spotkania

Prezentacja ekspozycji Domu Spotkań z Historią

12.00-14.30 – Panel I: Niezależne czasopiśmiennictwo poza oficjalnym obiegiem, czyli jak dotrzeć do czytelnika.

Fakty i historia

- tradycje niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce w latach powojennych (najważniejsze tytuły, zasięg działania, środowiska redakcji i wydawnictw, metody pracy, kolportaż)

- prezentacja historii i ewolucji czasopisma Karta, innych czasopism

- tradycje białoruskich wydawnictw drugiego obiegu

- współczesna niezależna półka prasowa na Białorusi

Spotkanie prowadzi ALICJA GLUZA, Ośrodek Karta

Uczestnicy:

Andrej Bastuniec, v-ce prezes Białoruskiego Zgromadzenia Dziennikarzy; Anna Gabłońska, Katolicki Uniwersytet Lubelski (prezentacja: Prasa drugiego obiegu w PRL); Mirosław Chojecki, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, prekursor Oficyny wydawniczej NOWA; Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią

14.30 – 15.30 – przerwa, obiad w restauracji „Pierogarnia”, ul. Bednarska 28/30

15.30-18.00 – Panel II: Niezależny ruch księgarski – sukcesy i problemy.

Książka albo internetowy samizdat

- wydawnictwa niezależne na Białorusi – doświadczenia wydawców, pisarzy, reprezentujących różne ośrodki wydawnicze

- wydawnictwo Nowa (i/lub inne) jako liderzy podziemia wydawniczego w PRL

- współczesne możliwości i formy przekazu (publikacja w internecie, e-biuletyn, blog, galeria internetowa)

- cenzura i kontrola – co to oznacza na Białorusi, czym było Polsce

- metody pracy, kolportażu, środki – być wydawcą w warunkach rynku i braku cenzury w Polsce

Moderator – PAWEŁ KAZANECKI, Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Uczestnicy:

Nina Szydlouskaja, v-ce przewodnicząca Zgromadzenia Białorusinów Swiata „Baćkauszczyna”;

Wojciech Borowik, Stowarzyszenie Wolnego Słowa; Mirosław Chojecki, Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Słowa; Filip Modrzejewski, Wydawnictwo „Czarne”

18.15 – kolacja, resursa Kilimanjaro, ul. Bednarska 30. Ok. godziny 19 kameralny koncert Witkora

Szałkiewicza

28 LISTOPADA, wtorek

10.00-12.30 – Panel III: Proces twórczy jako znak niezależności i sprzeciwu wobec kontroli i przemocy -

dyskusja twórców, pisarzy i publicystów.

- symbolika protestu w twórczości literackiej na Białorusi

- kierunki protestu i działań twórczych

- niezależne czasopismo – informacja, protest, prowokacja…

- czy niezależny twórca pracujący w warunkach totalitaryzmu to działacz opozycji politycznej?

- twórczość jako próba tworzenia innej rzeczywistości, potrzeba „wewnętrznej emigracji”

Moderator – LESZEK SZARUGA, Związek Pisarzy Polskich

Uczestnicy:

Urszula Doroszewska, Towarzystwo Demokratyczne Wschód; Anna Kalinowska, Uniwersytet Warszawski; Sieviaryn Kviatkouski, Radio Svaboda; Zmicier Sierabrakou, gazeta i wytwórnia filmów „Navinki”

12.30-13.00 – przerwa kawowa

13.00-15.00 – Panel IV: Kultura w katakumbach. O procesie tworzenia i kulturalnej wymiany myśli.

- o czym warto mówić, jakie tematy są dziś istotne dla Białorusi – przykład numerów

tematycznych czasopism

- próba porównania: debata publiczna w dzisiejszej Białorusi i w komunistycznej Polsce

- czy sytuacja polskiego i białoruskiego totalitaryzmu jest w jakiś sposób tożsama i czy można posłużyć się wspólnymi wzorcami dla jej opisu?

- dyskusja poza narzuconą ideologią w teatrze

Moderator – ARTUR KINALU, redaktor naczelny czasopisma „Partyzan”

Uczestnicy:

Andrej Kudzinienka, reżyser filmowy; Maksim Żbankou, kulturolog; Beata Chmiel, Centrum Sztuki Współczesnej; Daniel Przastek, Uniwersytet Warszawski

15.00-15.30 – przerwa kawowa

15.30-17.00 – Panel V: Rola polskich środowisk twórczych we wsparciu białoruskich działań niezależnych w kulturze.

Na co czekamy (Białorusini) i co możemy zaoferować (Polacy)

- prezentacja tytułów wydanych w ramach projektu

- naświetlenie podstawowych problemów ze strony wydawców, redakcji, artystów na Białorusi;

skala potrzeb

- prezentacja polskich i środkowoeuropejskich inicjatyw ukierunkowanych na promocję kultury

białoruskiej – przekłady literatury, koncerty, festiwale w Polsce, instytucje partnerskie

- informacja na temat projektów wspierania białoruskich organizacji nieformalnych

Moderator – IHAR LALKOU, Białoruskie Stowarzyszenie im. Roberta Schumana

Alaksiej Chadyka, redaktor naczelny czasopisma „Spadczyna”; Aleś Czyhir, Inicjatywa społeczna

„Svaja Sprava”; Wojciech Borodzicz, Centrum Stosunków Międzynarodowych; Agnieszka

Komorowska, Fundacja im. Stefana Batorego

17.15 – obiadokolacja, resursa Kilimanjaro, ul. Bednarska 30

Spotkanie „Kultura na przekór autorytaryzmowi” jest częścią projektu:

Wspieranie działań sprzyjających szerzeniu obiektywnej informacji wśród społeczeństwa białoruskiego, zwłaszcza w języku białoruskim

Projekt zakłada wsparcie niezależnych środowisk wydawniczych i intelektualnych w Białorusi poprzez pomoc w wydawaniu książek i czasopism w języku białoruskim oraz poprzez ułatwianie kontaktów i dyskusji z twórczymi środowiskami w Polsce. M.in. wsparcie publikacji serii książek przygotowanych przez niezależne wydawnictwa białoruskie i druku bieżących numerów czasopism niezależnych.

Białoruskie Stowarzyszenie im. Roberta Schumana jest niezależną organizacją pozarządową, prowadzącą działalność typu non profit od 2003 roku. Stowarzyszenie zostało założone przez młodych intelektualistów białoruskich (wykładowcy i badacze różnych dziedzin nauk humanistycznych, polityki, dziennikarze) i polskich, którzy uważają, że bardzo ważne dla przyszłości zjednoczonej Europy - w tym również dla Polski i Białorusi - jest kształtowanie pozytywnego nastawienia wobec idei jedności europejskiej w środowiskach intelektualistów białoruskich. Stowarzyszenie w szczególności skupia uwagę na młodzieży, studentach uniwersytetów i maturzystach – przyszłej elicie intelektualnej Białorusi, która będzie wyznaczała politykę tego kraju w pierwszej połowie XXI wieku.

Na Państwa pytania odpowie i dodatkowych informacji udzieli:

Koordynator projektu – Juraś Lichtarovicz,

yury.likhtarovich@gmail.comdodał: Krzysiek Markuszewski drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski