Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 Odezwa Federacji Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość RP
Dodano: 03-01-2007, 12:06

popierająca Apel SWS do Prezydenta

Federacja Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość RP, skupiająca siedemnaście stowarzyszeń i związków, w pełni popiera i przyłącza się do wystąpienia Stowarzyszenia Wolnego Słowa, skierowanego do Prezydenta RP, w sprawie potępienia peerelowskich służb bezpieczeństwa jako organizacji przestępczej i uważa, że nadszedł najwyższy czas, aby tę kwestię bolącą znakomitą część polskiego społeczeństwa Sejm RP aktualnie szybkim aktem prawnym rozwiązał, pozbawiając ludzi o przestępczej działalności nadanych im szczegółowych przywilejów.

Dalsze utrzymanie obecnego stanu rzeczy uwłacza sprawiedliwości społecznej, ponieważ skompromitowani ludzie, często po bratobójczych czynach, na skutek złego prawa otoczeni są poprzez istniejące struktury państwowe lepszą opieką materialną, a nawet honorową, niż ci, co walczyli o suwerenną i niepodległą Polskę.

Federacja postuluje, aby byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa wszystkich szczebli, tak cywilnych, jak i wojskowych, oraz zwerbowani agenci współpracujący z tymi służbami zostali pozbawieni nadanych im przywilejów, tak materialnych, jak i honorowych. Ludziom tym powinny być odebrane pobierane przez nich wysokie, niekiedy specjalne, emerytury i renty, cofnięte odznaczenia państwowe i degradacja ich stopni wojskowych do stopnia szeregowca.

Uważamy, że zdecydowanie za długo te sprawy pozostają nieuporządkowane, mimo że istnieją już przecież dostateczne warunki, aby wyraźnie rozliczyć się z tymi przestępcami, choćby w zakresie odebrania im przywilejów.

gen. bryg. Stanisław Karolkiewicz,
prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość RP


por. Jadwiga Obrembalska,
sekretarz Rady Federacji Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość RP


podajemy za stroną internetową Naszego Dziennka
km

dodał: Krzysiek Markuszewski drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski