Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 List Zarządu SWS do Ministra Ziobry w sprawie Romualda Szeremietiewa
Dodano: 18-01-2007, 15:37

Warszawa, dn. 18.01.2007 r.

Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny RP

Szanowny Panie Ministrze,
Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa zwraca się do Pana Ministra z prośbą o zapoznanie się z przebiegiem postępowania sądowego w sprawie Romualda Szeremietiewa. Wiele lat temu został on oskarżony o czyny będące w rzeczywistości zdradą narodową. Zarzucono mu działanie przeciw obronności Państwa z niskich pobudek.
Proces trwa do dziś. Romuald Szeremietiew jest schorowany. Natura choroby wskazuje, że może ona mieć związek z przedłużającym się postępowaniem.
Gorąco prosimy Pana Ministra o rozważenie pozostających w Pańskich kompetencjach możliwości przyspieszenia finału rozprawy toczonej przeciw Romualdowi Szeremietiewowi.
Ponieważ Romuald Szeremietiew był posłem na Sejm RP, stąd pozwalamy sobie przekazać niniejszy list do wiadomości Pana Marka Jurka, Marszałka Sejmu RP.

Z wyrazami szacunku
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Wojciech Borowik

Do wiadomości:
Pan Marek Jurek - Marszałek Sejmu RP

dodał: SWS komentarze [1] | drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski