Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 prośba o podpisywanie listu
Dodano: 04-04-2007, 12:09

Prosimy o podpisywanie, drogą internetową, poniższego listu. Akces można zgłosić na adres:
tonvananh@interia.plWarszawa dnia 10 marca 2007 roku

Premier Socjalistycznej Republiki Wietnamu
Nguyen Tan Dung

My, niżej podpisani stanowczo protestujemy przeciwko pozbawianiu wolności ludzi, których jedynym przewinieniem jest korzystanie z przynależnych człowiekowi praw i dopominanie się o respektowanie praw innych.

Domagamy się przestrzegania przez pański rząd ustaleń, zawartych w międzynarodowych paktach praw człowieka, ratyfikowanych przez Socjalistyczną Republikę Wietnamu. Domagamy się zapewnienia wolności związkowych wedle litery konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Domagamy się poszanowania wolności sumienia i wyznania.

Oczekujemy wejścia przez władze Socjalistycznej Republiki Wietnamu na drogę dialogu ze społeczeństwem i podjęcia kroków w kierunku urzeczywistnienia demokratycznego ładu i zasad państwa prawa. Za niezbędny pierwszy krok w tym kierunku uważamy bezzwłoczne zwolnienie wszystkich więźniów politycznych i religijnych, w tym aresztowanych w ostatnich dniach pani Le Thi Cong Nhan, księdza Tadeo Nguyen Van Ly i pana Nguyen Van Dai. Żądamy z całą mocą natychmiastowego zwolnienia tych osób i zaniechania kampanii oszczerstw pod adresem ich i innych działaczy niezależnych.

dodał: Krzysiek Markuszewski komentarze [2] | drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski