Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 Walne Zgromadzenie Członków SWS, 22 września 2007 r.
Dodano: 30-07-2007, 17:04

Warszawa, 30 lipca 2007 r.

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 22 września 2007 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 12.00, w drugim terminie na godz. 12.15.

Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli)
Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:
1)sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu Stowarzyszenia,
2) informacja o sytuacji finansowej Stowarzyszenia, przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za 2006 rok,
3) Zmiany w statucie Stowarzyszenia,
4) program działania Stowarzyszenia na najbliższy rok
5) wolne wnioski.

Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, a także inne materiały ważne dla Stowarzyszenia zamieszczane będą na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl.

Przypominamy jednocześnie o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku Pekao S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

Prezes Zarządu
Mirosław Chojecki
dodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski