Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 15-03-2008 Konferencja prasowa w siedzibie SWS
Dodano: 14-03-2008, 16:58

KONFERENCJA PRASOWA
ŚRODOWISK OPOZYCYJNYCH LAT 1956-1989
15 MARCA 2008 R., GODZ. 11.00
STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA W WARSZAWIE
UL. MARSZAŁKOWSKA 7


Grupa Robocza Środowisk Opozycji Antykomunistycznej pragnie zawiadomić o spotkaniu organizacji zrzeszających osoby działające w opozycji w latach 1956-1989.

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2008 r., o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 7

Tematem spotkania będzie omówienie projektu ustawy (z 11.02.08 r.) „o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914-1945, działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych”, autorstwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, będącego ostatnio przedmiotem prac Rady Ministrów.

W dniu 25. 02. 2008 r. powstała Grupa Robocza Środowisk Opozycji Antykomunistycznej, której celem jest skonsolidowanie środowisk opozycji demokratycznej z lat 1956-1989 i zajęcie stanowiska wobec projektu ustawy.

W naszej opinii proponowana ustawa, która pozwoliłaby na częściowe zadośćuczynienie krzywd doznanych przez działaczy opozycji lat 1956-1989, wymaga modyfikacji, polegającej przede wszystkim na uproszczeniu procedur dla osób, które miałby w przyszłości skorzystać z jej dobrodziejstw.

Spotkanie, w którym w którym udział zapowiedziało już kilkanaście stowarzyszeń, reprezentujących różne środowiska. Organizowane forum będzie pierwszym po 1989 roku.

Nasze stanowisko i oczekiwania wobec wspomnianego projektu ustawy „o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914-1945, działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych”, przedstawimy na konferencji prasowej, która odbędzie się po spotkaniu - o godz. 15.00. w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa przy ulicy Marszałkowskiej 7.

Z wyrazami szacunku przedstawiciele Grupy:

1. Maria Dmochowska - środowisko internowanych kobiet
2. Wojciech Borowik - Stowarzyszenie Wolnego Słowa – tel. kontaktowy 0-602-259-636
3. Bogumił Sielewicz - Stowarzyszenie Wolnego Słowa
4. Wiktor J. Mikusiński - Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za Działalność Związkową i Polityczną w l. 1981-1989„Godność”
5. Józef Pintera - Stowarzyszenie Osób Internowanych „Chełminiacy 1982”
6. Krzysztof Stasiewski - Stowarzyszenie Internowani.pl

dodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski