Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 Komunikat nr 3 Grupy Roboczej Środowisk Opozycji Antykomunistycznej w sprawie projektu ustawy „o uprawnieniach kombatantów…”
Dodano: 07-04-2008, 11:48

Warszawa, 4.04.2008

Rezultatem spotkania przedstawicieli organizacji i środowisk opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego w dn.15.03., było opracowanie postulatów dotyczących projektu ustawy „o uprawnieniach kombatantów…”. O przebiegu spotkania i zebranych postulatach informowaliśmy w Komunikacie nr 2.
Realizując cel spotkania, Grupa Robocza przekazała w dn.17.03. pisma do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska i Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pani Jolanty Fedak.
W pismach tych poinformowaliśmy o inicjatywie środowisk opozycji antykomunistycznej oraz przekazaliśmy zebrane postulaty z prośbą o ich uwzględnienie i jak najszybsze skierowanie poprawionego projektu ustawy do sejmu.
Grupa Robocza śledzi tok postępowania w sprawie projektu ustawy. Z ostatnich informacji uzyskanych telefonicznie w Ministerstwie Pracy wynika, że komisja prawna pracuje nad poprawkami do projektu i nowy projekt ma być gotowy w przyszłym tygodniu a do końca kwietnia ma być przesłany do Komitetu Rady Ministrów. Po przyjęciu go, trafi do Sejmu.
Gdy tylko tekst nowego projektu będzie dostępny, Grupa Robocza przeanalizuje go i poinformuje w komunikacie o swoich wnioskach, zwracając się jednocześnie o nadesłanie opinii przez pozostałych uczestników spotkania z 15 marca.
W zależności od sytuacji, Grupa Robocza podejmie działania w sprawie projektu ustawy jeszcze na etapie prac w Radzie Ministrów, albo na etapie sejmowym. Przewidujemy wówczas zorganizowanie spotkania przedstawicieli organizacji i środowisk opozycji antykomunistycznej z posłami.
Do Grupy Roboczej wpłynęły od uczestników spotkania z 15.03. propozycje zajęcia się również innymi problemami naszych środowisk.
Już podczas spotkania, przedstawiciele Solidarności Walczącej zgłaszali uwagi do ustawy z 19.09.2007 o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego ( w skrócie, dotyczy odszkodowań za internowanie).
Inne propozycje dotyczą zagadnień związanych z pomocą dla działalności naszych stowarzyszeń i organizacji, publikacji historycznych, upowszechniania historii opozycji antykomunistycznej, prac nad ustawą dezubekizacyjną, organizacji służby zdrowia i opieki społecznej dla działaczy podziemia i ofiar represji, działalności Instytutu Pamięci Narodowej.
Grupa Robocza Środowisk Opozycji Antykomunistycznej podejmie również te tematy, uważa jednak, że w tej chwili najważniejsza jest sprawa projektu ustawy o uprawnieniach kombatantów.

Maria Dmochowska – środowisko kobiet internowanych w Gołdapi
Wojciech Borowik – Stowarzyszenie Wolnego Słowa /w.borowik@sws.org.pl
Wiktor J. Mikusiński- SFMO „Godność” /wj.mikusinski@wp.pl
Krzysztof Stasiewski – Stowarzyszenie Internowani.pl
Bogumił Sielewicz – SWS- Internowani Białołęka
Józef Pintera – Stowarzyszenie Osób Internowanych „Chełminiacy 1982”


dodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski