Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 Nowe władze Łódzkiego Oddziału SWS
Dodano: 18-07-2008, 14:05

10 lipca 2008 r. odbyło się Walne Zebranie Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Wolnego Słowa, wybrany został Zarząd Oddziału Łódzkiego SWS, w składzie:
- Przewodniczący – Artur Michalski
- Wiceprzewodniczący – Jerzy Friedrich
- Sekretarz – Ewa Błaszczyk
- Skarbnik – Krzysztof Bronowski
- Członek Zarządu – Zofia Kotkowska-Michalska,
Wybrano także Komisję Rewizyjną:
- Przewodniczący – Romuald Bosakowski
- Mirosław Laskowski
- Klemens Zbroński

dodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski