Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 SWS udziela pomocy prawnej w sprawie odszkodowań za więzienie i internowanie.
Dodano: 25-07-2008, 16:43

Stowarzyszenie Wolnego Słowa otrzymało
z Fundacji im. Stefana Batorego grant na program udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ubiegającym się o odszkodowania i zadośćuczynienie za uwięzienie, areszt czy internowanie z powodów politycznych przed 1989 r.

Chodzi o znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej osoby, które spełniają kryteria ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U.
z 18.10.2007, Nr 191, poz. 1372)


Zwracamy się do członków i sympatyków SWS,
a także innych osób spełniających te wymagania
o zgłaszanie się do SWS.
Apelujemy do wszystkich o wskazywanie osób, które powinny taką pomoc otrzymać.


Informacji udziela Wojciech Borowik, tel. 602 259 636,
e-mail: w.borowik@sws.org.pl.

Mecenas Wojciech Cacko, który zajmuje się
odszkodowaniami, przyjmuje
w każdy poniedziałek od 18.00 do 20.00 w warszawskiej siedzibie SWS (Marszałkowska 7).

SWS w ramach grantu udziela porad prawnych, pomaga przygotować odpowiednie pisma procesowe, a w sytuacjach szczególnych zapewnia zastępstwo procesowe.
Liczba porad i innego rodzaju wsparcia jest ograniczona
i realizowana jest w kolejności zgłoszeń.

dodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski