Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 Zmarła Iwona Książek
Dodano: 11-11-2008, 18:21

Iwonna Książek (1944-2008)
Po długiej chorobie odeszła na zawsze nasza koleżanka z Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Wonego Słowa – Iwonka Książek, człowiek niezwykłej uczciwości i prawości. Patriotka chłodnego umysłu i gorącego serca. Niezmordowana w walce o wolnośće słowa.
Na przełomie września i października 1980 r. została członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, a następnie członkiem Prezydium Ogólnopolskiej Międzybibliotecznej Komisji Porozumiewawczej (OMKP). Delegatka na Walne Zgromadzenie Delegatów i członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej.
Od 14 grudnia 1981 r. działała w strukturach podziemnych uczestnicząc w stałych spotkaniach OMKP, wspólnie z Jerzym Majem (Warszawa), Przemysławem Fenrychem (Szczecin), Jackiem Saukiem (Szczecin), Julitą Kucińską (Gdynia) oraz przedstawicielami Warszawy, Szczecina Gdyni, Krakowa, Poznania i Wrocławia.
Od powstania pisma "OKNO" uczestniczyła w pracach redakcyjnych i kolportażu. W drugiej połowie 1982 r. podjęła współpracę ze Stanisławem Mecychem i razem Markiem Markiewiczem, Jackiem Kwaśniewskim i Markiem Czekalskim redagowała pismo "Wolna Solidarność", a następnie "Głos Łodzi". Spotkania redakcyjne odbywały się w jej mieszkaniu. Zajmowała się kolportażem prasy i książek regularnie wyjeżdżając po wydawnictwa do Warszawy, Gdyni, Szczecina, Wrocławia i Poznania.
Od 1986 r. uczestniczyła w pracach Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej.
Jej wieloletnie doświadczenie bibliotekarskie było niezwykle cenne przy pracach nad biogramami łódzkich opozycjonistów.

Będzie Jej nam bardzo brakowało.

Łódzki Oddział Stowarzyszenia Wolnego Słowadodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski