Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 18-11-2008 Apel SWS w sprawie zadośćuczynienia dla działaczy opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego
Dodano: 18-11-2008, 16:13

Warszawa, dn. 18-11-2008 r.

APEL

Dziś upływa termin składania wniosków o odszkodowanie i zadośćuczynienie za internowanie i pozbawienie wolności z powodów politycznych przez władze komunistyczne PRL. Wielu uprawnionych nie zdążyło złożyć wniosków do sądu. To często ludzie schorowani, pozbawieni dostępu do internetu, do informacji o przysługujących im uprawnieniach. To ludzie o niskich dochodach, których nie stać na usługi prawników. Dlatego zwracamy się do Marszałka Sejmu RP o nadanie pilnego biegu nowelizacji ustawy, polegającej na przedłużeniu okresu składania wniosków o odszkodowanie co najmniej o rok, tak by nie pozbawiać tych zasłużonych dla sprawy Niepodległości ludzi przysługujących im uprawnień. Uważamy za uzasadnione, zwłaszcza w świetle ostatnich, bulwersujących orzeczeń sądów, rozważenie zniesienia górnej wysokości odszkodowania określonej w obowiązującej ustawie.
Stowarzyszenie Wolnego Słowa - zrzeszające działaczy dawnej opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego - od kilku już lat czeka na wniesienie pod obrady Sejmu projektu ustawy kombatanckiej przyznającej skromne świadczenia osobom zaangażowanym w działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości w 1989 roku. W przyszłym roku mija 20 rocznica upadku komunizmu w PRL, wielu z nas nie doczekało tej rocznicy. Dlatego ustawa ta musi być uchwalona jak najszybciej.
Kilka razy zwracaliśmy się do Premiera Donalda Tuska o skierowanie gotowego już projektu ustawy do Sejmu. Projekt ten do dziś nie wpłynął do Parlamentu, nasze listy pozostają bez odpowiedzi.
Dlatego raz jeszcze publicznie, w imieniu wszystkich środowisk, zwracamy się do Pana Premiera o skierowanie projektu ustawy do Marszałka Sejmu z prośbą o jak najszybsze podjęcie prac legislacyjnych.
Apelujemy do Pana Bronisława Komorowskiego - Marszałka Sejmu RP aby projekt, o ile wpłynie do Sejmu, został rozpatrzony w trybie pilnym. Jednocześnie zwracamy się, aby w przypadku gdyby rząd nie skierował swojego projektu, poddał pod obrady złożony wcześniej poselski projekt ustawy kombatanckiej, który nie różni się zasadniczo od wersji rządowej.
Jednocześnie apelujemy do wszystkich klubów parlamentarnych o zaniechanie toczenia bieżących sporów politycznych przy okazji prac nad tą ustawą, tak jak było to przez nie wielokrotnie deklarowane.
Apelujemy o sprawne kontynuowanie prac Sejmu nad projektem ustawy o ograniczeniu nieuzasadnionych przywilejów emerytalnych byłych funkcjonariuszy służb specjalnych PRL.
Zaoszczędzone dzięki temu środki finansowe mogłyby zostać przeznaczone na potrzeby osób represjonowanych przez totalitarny reżim PRL.

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Wojciech Borowik, Jacek Juzwa, Stefan Melak, Wiktor Mikusiński, Emil Morgiewicz,
Jan Strękowski, Ewa Sułkowska - Bierezin, Jacek Szymanderski, Tomasz Truskawa

dodał: SWS komentarze [1] | drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski