Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 10-12-2008 Międzynarodowa konferencja w Krakowie
Dodano: 16-12-2008, 11:42

Konferencja dla „Wolności i Solidarności”

W dniu 10 grudnia 2008 r. odbyła się w Krakowie konferencja dla „Wolności i Solidarności”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki zaangażowaniu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego województwa Małopolskiego.
Gościliśmy delegatów z Litwy, Białorusi, Rosji, Wietnamu, Chin, Czeczenii i Kazachstanu. Spotkanie otworzył honorowy prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa p. Mirosław Chojecki.

Na zakończenie konferencji podjęto dwie uchwały:
1. Przesłanie do ONZ pisma z propozycją ogłoszenia dnia 4 czerwca Międzynarodowym Dniem Sprzeciwu wobec Dyktatury;

Obrońcy praw człowieka z Białorusi, Czeczenii, Kazachstanu Rosji, Wietnamu Zebrani w Krakowie w 60 rocznicę uchwalenia Powszechnej deklaracji praw Człowieka Ustanawiają dzień 4 czerwca, datę początku pokojowego upadku dyktatury komunistycznej w krajach Europy Środkowej i zarazem datę masakry na placu Tienanmen w Pekinie - Dniem Sprzeciwu wobec Dyktatury i Totalitaryzmu

2. Deklaracja wzywająca przywódców państw UE, by we wszelkich kontaktach z krajami dyktatorskimi podnosili sprawę praw człowieka.

Obrońcy praw człowieka z Białorusi, Czeczenii, Kazachstanu Rosji, Wietnamu Zebrani w Krakowie w 60 rocznicę uchwalenia Powszechnej deklaracji praw Człowieka stwierdzają że, po okresie ogromnych sukcesów idei praw człowieka w latach osiemdziesiątych XX wieku – polityka oparta na wartościach jest w odwrocie.
Niektóre państwa bezkarnie łamiąc prawa człowieka a nawet posuwając się do ludobójstwa, chcą, stosując szantaż energetyczny i ekonomiczny odepchnąć politykę wartości na margines historii.
Wizja rozwoju ekonomicznego bez poszanowania wolności i godności człowieka, jest nie do przyjęcia.
Zwracamy się do Parlamentu Europejskiego, o uchwalenie stosownej rezolucji skłaniającej rządy państw należących do UE do poruszania sprawy praw człowieka przy wszelkich negocjacjach handlowych i politycznych z krajami dyktatorskimi.

dodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski