Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 08-04-2009 Stanowisko Zarządu SWS w sprawie IPN i Lecha Wałęsy.
Dodano: 08-04-2009, 15:43

Warszawa, 08-04-2009 r.

Stanowisko
Zarządu SWS
w sprawie
Instytutu Pamięci Narodowej i Lecha Wałęsy


1. Powstanie Instytutu Pamięci Narodowej budziło wielkie nadzieje na odkłamanie historii Polski, na ujawnienie metod i skali działalności UB i SB oraz danie satysfakcji ofiarom reżimu PRL.
Choć Instytut ma wielki dorobek zarówno w zakresie prokuratorskiego ścigania zbrodnii nazizmu i komunizmu jak i w przybliżaniu, poprzez naukowe analizy historyczne, systemu wartości, mentalności i losów kilku pokoleń Polaków, którzy, przy użyciu różnych środków walczyli o wolność Polski, to wiele jeszcze zostało do zrobienia.
Aby zrealizować swoje ustawowe cele, IPN nie może być przedmiotem politycznych nacisków ani samemu angażować się w polityczne spory. Groźby jego likwidacji czy zmian personalnych przed upływem kadencji, nie są dobrym sposobem na usprawnienie jego działalności.
Instytut powinien rzeczywiście być niezależny od partii politycznych i instytucji państwowych. Jego prace, szczególnie badawcze powinny gwarantować pluralizm dociekań, prezentować różne postawy ideologiczne i szkoły historyczne.
Zasoby Instytutu powinny być łatwo dostępne dla wszystkich badaczy, a podział środków publicznych na badania powinien dawać równe szanse korzystania z nich historykom z innych ośrodków.
Działalność lustracyjna i śledcza powinna być oddzielona od historycznej, aby nie mylono naukowych opracowań historycznych z aktami oskarżenia.

2. Lech Wałęsa jest uznanym na całym świecie symbolem przemian ustrojowych w Polsce i Europie. W najtrudniejszym okresie jako przywódca Solidarności miał niekwestionowany współudział w wyzwoleniu Polski z okowów komunizmu i w upadku sowieckiego imperium.
Dwadzieścia lat po upadku komunizmu powinniśmy dbać o wizerunek narodowych symboli, o utrwalanie pamięci o roli Polski i „Solidarności” w tych wydarzeniach, wobec całego świata. Także postać Lecha Wałęsy powinna być do tego odpowiednio wykorzystana.
Publikacje na temat „Solidarności”, jej działaczy i przywódców, w tym Lecha Wałęsy, ukazujące kontrowersyjne zdarzenia historii naszego ruchu winny te fakty pokazywać w odpowiedniej proporcji do dokonań tak całej opozycji antykomunistycznej, jak i poszczególnych osób.

Lech Wałęsa jest Polsce i Polakom potrzebny tak samo jak Instytut Pamięci Narodowej.

Zarząd SWS
Wojciech Borowik - Prezes Zarządu

Stowarzyszenie - Internowani.pl

dodał: SWS komentarze [9] | drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski