Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 Marzec 2009 - list do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy kombatanckiej
Dodano: 17-04-2009, 15:42

Warszawa, dnia 30 marca 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku
W imieniu Stowarzyszenia Wolnego Słowa, organizacji zrzeszającej dawnych działaczy opozycji
i podziemia solidarnościowego, zwracam się do Pana Marszałka o wyjaśnienie losów projektu ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, przygotowanej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, przyjętej przez Komitet Rady Ministrów.

Mimo zapewnień przedstawicieli rządu o rychłym jego przyjęciu przez Radę Ministrów , złożonych między innymi w dniu 3 grudnia 2008 r. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej
i Rodziny z niepokojem konstatujemy, że projekt ten dotychczas nie wpłynął do Sejmu.

Podczas spotkania w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa 5 marca b.r. senator Jan Rulewski poinformował nas, że przyjęcie projektu przez Radę Ministrów zostało wstrzymane przez premiera Donalda Tuska. Ja jednak wierzę, że Pan Premier jest przychylny rozwiązaniom zawartym w projektowanej ustawie. Jestem przekonany, że Premier Donald Tusk jest solidarny ze swoimi kolegami, którzy nie mieli szansy skorzystania ze zmian ustrojowych, a dziś są zapomniani przez wywalczoną przez siebie Niepodległą Ojczyznę.
Tak jak wierzę, że posłowie i senatorowie o solidarnościowym rodowodzie zatroszczą się o tych, którym zawdzięczają możliwość pełnienia swoich funkcji publicznych.

W tym roku obchodzimy dwudziestolecie wolnej Polski. Wiele osób, które przyczyniły się do obalenia komunizmu jest dziś w bardzo trudnej sytuacji życiowej, otrzymują świadczenia, renty czy emerytury nie pozwalające godnie przeżyć, czy ratować zdrowie zrujnowane w czasie walki
z komunistycznym systemem. Ze smutkiem widzimy, że coraz liczniejsi od nas odchodzą.

Dlatego proszę Pana Marszałka o zwrócenie się do Prezesa Rady Ministrów o informację, kiedy projekt rządowy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego wpłynie do laski marszałkowskiej, kiedy problem ludzi zasłużonych dla Polski zostanie w sposób honorowy i sprawiedliwy rozwiązany.

Z poważaniem
Wojciech Borowik
Prezes Zarządu SWS

dodał: SWS komentarze [2] | drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski