Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 Rocznica śmierci Marzeny Górszczyk–Kęcik
Dodano: 07-07-2009, 13:21

Szanowni Państwo,

18 lipca 2009 roku minie 10 lat od śmierci
Marzeny Górszczyk–Kęcik, osoby która zawsze była gotowa pomagać, niezależnie od tego, kim byli i skąd przybywali potrzebujący.
W tym dniu odbędzie się spotkanie Jej przyjaciół i współpracowników, a także osób które nie miały szansy spotkać Marzeny, a Jej życiowa postawa jest im bliska.

Chcemy przypomnieć Jej działania:

- na rzecz rozwoju i aktywizacji wsi;
- na rzecz poznania i zbliżenia między społecznościami wiejskimi i wielkomiejskimi;
- na rzecz osób niepełnosprawnych i innych ofiar wykluczenia społecznego;
- z zakresu edukacji i wszechstronnego rozwoju dzieci;
- na rzecz budowy osobistych, oddolnych relacji między Polakami a innymi nacjami, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Kaukazu i Skandynawii (zwłaszcza wzajemnego zrozumienia i wymiany kulturalnej).

Wszystkie te zagadnienia wymagają dziś nie mniejszej uwagi i woli działania, jak za życia Marzeny. Jej osiągnięcia nie mogą zostać zapomniane i zmarnowane.

Chcemy przypomnieć m.in. organizację Uniwersytetu Ludowego w Zbroszy Dużej w latach 70., ruchu Moral Re-Armament i Grup Aktywnej Rehabilitacji w Polsce w latach 80. i 90., działalność wydawniczą Marzeny w drugim obiegu (Placówka, Solidarność Wiejska, Niezależne Wydawnictwo Chłopskie), jak również organizację spotkań
polsko–białoruskich i ukraińskich oraz Towarzystwa Umiejętności Społecznych w ostatnich latach życia.

O 10.00 rozpocznie się Msza św. w intencji Marzeny, a spotkanie rozpocznie się o 11.00 w domu parafialnym Parafii NMP Matki Kościoła, przy ul. Domaniewskiej 20 w Warszawie. Po spotkaniu przewidujemy przejazd na Cmentarz Powązkowski i złożenie kwiatów
na grobie Marzeny Górszczyk–Kęcik.

Zgromadzeniu towarzyszyć ma wystawa, dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie fotografie, pamiątki i wspomnienia, które Państwa zdaniem powinny znaleźć się w ekspozycji.

W tej sprawie uprzejmie prosimy o kontakt:
fundacja@kecik.pl,
lub telefonicznie 0 517 869 873

Zarząd fundacji im.
Marzeny Górszczyk–Kęcik (in spe)
www.fundacja.kecik.pl

dodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski