Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 19-09-2009 Walne Zebranie Członków SWS
Dodano: 10-08-2009, 16:15

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa
z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie
zwołania Walnego Zebrania CzłonkówZarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 19 września 2009 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 11.30, w drugim terminie na godz. 11.45.Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli)Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków;
2. Przyjęcie porządku obrad ustalonego przez Zarząd SWS na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2009 r.;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej oraz protokólantów;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od września 2008 r. do września 2009 r.;
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2008;
7. Przyjęcie poprawek redakcyjnych do treści Statutu SWS,
8. Informacja tymczasowych i stałych władz oddziałów o działalności;
9. Przyjęcie programu działania SWS na następny rok;
10. Wolne wnioski; dyskusja;
11. Zamknięcie Walnego Zebrania;

Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, a także inne materiały ważne dla Stowarzyszenia zamieszczane będą od 10 sierpnia 2009 r. na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl

Przypominamy jednocześnie o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451Prezes Zarządu

Wojciech BorowikPoniżej skany sprawozdania do pobrania:

część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8


dodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski