Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 05-09-2009 Uroczystości z okazji XXX rocznicy powstania Konfederacji Polski Niepodległej
Dodano: 07-09-2009, 11:09

Za: http://www.polonus.mojeforum.net/post-vp3513.html?highlight=#3513

5 września w siedzibie SWS odbyła się część. Sala w przy ul. Marszałkowskiej wypełniła się zupełnie licznie przybyłymi Konfederatami i sympatykami KPN z całej Polski. Miłym zaskoczeniem była obecność ministra finansów Jana Vincenta Rostowskiego.

Uroczystość prowadził Marek Majewski – znany poeta, satyryk i kompozytor.

Leszek Moczulski otrzymał ogromne bukiety kwiatów. Pierwszy wręczył Marii Moczulskiej, jako wyraz szacunku i podziękowania za długie lata wsparcia. Ten wzruszający gest sala nagrodziła szczególnie intensywnymi oklaskami.

Leszek Moczulski zwrócił uwagę na fakt, iż cel KPN, zakładany w roku 1979, tj. III Rzeczpospolita, został osiągnięty. Mówca podkreślił, że w Polsce tradycją jest numerowanie kolejnych niepodległości. I i II Rzeczpospolitą oddzielał okres zaborów, II i III okres okupacji niemieckiej i sowieckiej a następnie lata PRL. Od pięciu wieków, zawsze, gdy istniało niepodległe państwo polskie, Polska posiadała parlamentaryzm i konstytucję. Inaczej było np. we Francji, gdzie niemal cały czas istniało niepodległe państwo, ale istniały różne formy ustrojowe, stąd zmiana ustroju we Francji połączona była zwykle ze zmianą numeracji nazwy państwa (I. i II. Cesarstwo, pięć republik). Z tego punktu widzenia postulat budowania IV Rzeczypospolitej był/jest niezgodny z polską tradycją. Zmiana ustroju niepodległego państwa nie oznacza w Polsce zmiany numeracji. Dowodem jest II RP – mimo zamachu majowego a potem mimo uchwalenia Konstytucji Kwietniowej, nikt nie twierdził, iż skończyła się II Rzeczpospolita. Mówca mówił nie tylko o przeszłości, ale także o teraźniejszości i przyszłości. Mówiąc o obecnej Polsce, podkreślił, że nie jest ona tą z naszych marzeń i snów. Duży akcent położył na to, że duża część społeczeństwa ma mentalność pańszczyźnianą czy postpańszczyźnianą, w konsekwencji przejawia postawę roszczeniową. Chce od państwa brać, dostawać, natomiast zapomina o obowiązku służby dla dobra wspólnego. Rozwinięcie tej myśli znalazło wyraz w apelu do społeczeństwa polskiego przyjętego przez zebranych przez aklamację.

Po wystąpieniu Leszka Moczulskiego odczytano list Zbigniewa Romaszewskiego (wicemarszałka Senatu) „do Kolegów z Konfederacji Polski Niepodległej - Współtowarzyszy walki z totalitaryzmem”:

Szanowni Państwo,
Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na Obchody 30-lecia powstania Konfederacji Polski Niepodległej.
Bardzo żałuję, ale z racji wcześniej zaplanowanych obowiązków, nie będę mógł uczestniczyć ani w uroczystościach 4 września w Siedlcach, ani w wydarzeniach 5 września w Warszawie ani 11 września w Krakowie. Mam nadzieję, iż nadarzy się jeszcze niejedna sposobność, by spotkać się z patriotycznym środowiskiem KPN.
Rocznica powołania pierwszej w krajach demokracji ludowej, niezależnej i jawnej partii politycznej skłania do refleksji nad fundamentami ideowymi i celami politycznymi ówczesnej KPN. Na ogromne uznanie zasługuje podjęcie 30 lat temu walki o wolną i niepodległą Polskę. Od początku głównym postulatem Konfederacji była niepodległość. Nigdy od tego nie odstąpiliście, mimo aresztowań i represji. Nie zawsze udawało się realizować zamierzenia, ale największe marzenie – niepodległa Polska – zostało spełnione.
Jednak wolność jest wartością, która nie została nam dana raz na zawsze. Trzeba o nią bezustannie dbać i pielęgnować świadomość narodową, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń. Służba Ojczyźnie wciąż pozostaje zasadą ideową konfederatów.
Składam serdeczne życzenia jubileuszowe.
Łączę wyrazy szacunku
Zbigniew Romaszewski

Leszek Moczulski poinformował, że otrzymał także sympatyczny list od Prezesa NBP (byłego działacza KPN) Sławomira Skrzypka.

Miłym akcentem sobotniej uroczystości była wizyta Kornela Morawieckiego – przywódcy Solidarności Walczącej. Podziękował on Konfederacji Polski Niepodległej za to, że dla jego środowiska była ona „nauczycielem wolności”. Podkreślił też znaczenie programowego tekstu Leszka Moczulskiego - „Rewolucja bez rewolucji”, który w czasach niewoli pokazywał drogę do niepodległego państwa. Kornel Morawiecki uczestniczył także w imprezie na Zamku i podkreślił, że nie chce ingerować w sprawy wewnętrzne środowiska KPN.Następnie Łukasz Perzyna i Mirosław Lewandowski prezentowali książki poświęcone KPN, których są współautorami: „Konfederacja. Rzecz o KPN” oraz „Prześladowani, wyszydzani, zapomniani... Niepokonani”.

Kolejnym punktem programu był dyskusja panelowa z udziałem Leszka Moczulskiego, Antoniego Dudka, Łukasza Perzyny i Mirosława Lewandowskiego.

Antoni Dudek podkreślił wizjonerstwo „Rewolucji bez rewolucji” - nieoficjalnego programu KPN autorstwa Leszka Moczulskiego, zwracając uwagę, iż ten tekst przedstawił najbardziej trafną prognozę procesu odzyskanie niepodległości przez Polskę. Zaznaczył, że przed Sierpniem najważniejszymi wydarzeniami w dziejach opozycji PRL było powstanie KOR w 1976 roku oraz założenie KPN w 1979 roku. Następnie podkreślił znaczenie dwóch momentów w dziejach KPN, gdy partia ta odegrała kluczową rolę w historii Polski i wywierała silny nacisk na władze: lata 1980-81 (radykalizacja nastrojów społecznych w okresie karnawału Solidarności) oraz 1988-90 (demonstracje uliczne, okupacja komitetów PZPR i baz sowieckich). Podkreślił, że żadnej z partii, które działały na początku lat 90. nie udało się przetrwać do dnia dzisiejszego. Nie udało się to także KPN m.in. dlatego, że radykalizujące się w roku 90. nastroje społeczne skanalizował Lech Wałęsa. Jednak - po wygraniu wyborów prezydenckich - Wałęsa te radykalne nastroje unicestwił, gdyż w rzeczywistości nie chciał zasadniczych zmian. Antoni Dudek podkreślił jednak, że zeszły ze sceny politycznej wszystkie (poza postPRLowskimi) partie polityczne z początku lat 90., ale tylko jednej z ich towarzyszy do dziś legenda. Jest nią KPN.

Po dwudziestominutowej przerwie nastąpił interesujący występ słowno-muzyczny Marka Majewskiego, który był ostatnim punktem uroczystości jubileuszowych w Warszawie.

Mirosław Lewandowski

Informacje nt równoległej imprezy organizowanej przez Adama Słomkę - zob. http://forum.fronda.pl/?akcja=pokaz&id=2833022

dodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski