Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 13-01-2010 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SWS w dniu 29 stycznia (piątek)
Dodano: 14-01-2010, 12:54

Warszawa, 13 stycznia 2010 roku

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 2 pkt 3 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 29 stycznia 2010 r. (piątek) w pierwszym terminie na godz. 17.00, w drugim terminie na godz. 17.15.
Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli). Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:
1) Zmiany w statucie Stowarzyszenia.
2) Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu.

Porządek dzienny Walnego Zgromadzenie i projekt zmian w Statucie, zamieszczane będą na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wynika z potrzeby dostosowania treści statutu do zaleceń Krajowego Rejestru Sądowego, w związku z wnioskiem o nadanie SWS statusu organizacji pożytku publicznego.
Jest to biurokratyczna konieczność, ale musimy to zrobić.

Wojciech BOROWIK
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wolnego Słowa

dodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski