Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 28-01-2010 Projekt zmian w Statucie SWS
Dodano: 28-01-2010, 13:32

Koleżanki i Koledzy!

W związku z koniecznością dostosowania Statutu SWS do potrzeb organizacji pożytku publicznego na Walnym Zebraniu Członków proponujemy dokonać nastepujących zmian:

W § 38 ust 2 w ten sposób, że:
1. skreślić niżej wymienione punkty ustępu 2 w paragrafie 38 o numerach: 2, 3, 4, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20.
2. zmienić oznaczenia pozostałych punktów i oznacza kolejno jako punkty od numeru 1-do 11.


Zarząd SWS


dodał: SWS komentarze [1] | drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski