Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 18-02-2010 Oświadczenie SWS w sprawie ukarania radia TOK FM
Dodano: 18-02-2010, 15:37

Oświadczenie SWS


Protestujemy przeciwko nałożeniu kary na Radio TOK FM za nadanie wypowiedzi satyryka Andrzeja Czeczota i zwracamy się o anulowanie tej decyzji.
Do obowiązków KRRiT jako organu konstytucyjnego należy m.in. dbałość o dostarczanie rzetelnej informacji, a także stanie na straży wolności słowa, co oznacza również prawo każdego obywatela do oceniania i wytykania zachowań, które uznaje on za karygodne, naganne, oburzające itp.
Forma takiej wypowiedzi obciąża jedynie tego, kto ją wygłasza. W szczególności dotyczy to wypowiedzi artystów, którzy z jednej strony cieszą się większą społeczną wyrozumiałością, z drugiej jednak ponoszą za swoje niefortunne wystąpienia dotkliwsze konsekwencje: na przykład uszczerbek na popularności.
Zarząd SWS z niepokojem stwierdza, że działania KRRiT zaczynają przypominać cenzurę prewencyjną. Bowiem idzie tu o wymuszenie na środkach masowego przekazu odpowiedzialności za treść wypowiedzi rozmówców: w przypadku radia i telewizji byliby to goście zapraszani do rozmów „na żywo”, w pismach – osoby udzielające wywiadu. Taki kierunek działań uważamy za absolutnie niedopuszczalny.

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa

dodał: SWS komentarze [1] | drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski