Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 08-03-2010 Oświadczenie w sprawie społecznego projektu ustawy medialnej
Dodano: 08-03-2010, 13:35

Warszawa, 08. 03. 2010 r.


Stanowisko SWS w sprawie społecznego projektu ustawy medialnej


SWS wspiera społeczny projekt ustawy medialnej przygotowany przez Komitet Obywatelski Mediów Publicznych oraz podstawowe cele, które ma realizować.

Poparcie przez Sejm, Senat i Prezydenta RP rozwiązań zawartych w projekcie obywatelskim, dopuszczających szeroki udział różnych reprezentacji społecznych w tworzeniu władz mediów publicznych byłoby wielkim sukcesem polskiej demokracji. Tym samym bowiem politycy okazaliby zaufanie społeczeństwu, profesjonalizmowi jego przedstawicieli – autorom i konsultantom projektu, co oznaczałoby autentyczną wolę świata polityki rezygnacji z upartyjniania mediów publicznych oraz wpływania na proces wyłaniania i funkcjonowania ich władz.
Zaproponowane rozwiązania wyłaniania władz mediów są nowatorskie, odważne, wymagające jeszcze dopracowania reguł i procedur. Projekt rozwiązuje podstawowy problem finansowania mediów publicznych w sposób zapewniający ich odpartyjnienie. Niepokoi nas niedostateczna redukcja udziału reklamy w finansowaniu mediów publicznych, co może sprawić, że nie dojdzie do ich dekomercjalizacji.
Popierany przez nas projekt ustawy medialnej otwiera przed Polską nową perspektywę rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz buduje mechanizm zachowania wolności słowa.

Zwracamy się do wszystkich klubów parlamentarnych, żeby poparły projekt społeczny podpisując się pod nim i bezzwłocznie skierowały go do laski marszałkowskiej. Wtedy bowiem stanie się jasne, że deklaracje o woli odpartyjnienia mediów publicznych są prawdziwe.
Do Marszałka Bronisława Komorowskiego zwracamy się, żeby po wpłynięciu projektu ustawy do Sejmu, skierował ją w trybie pilnym pod obrady.

Apelujemy także do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby do czasu uchwalenia nowej ustawy, wydatkowanie środków pochodzących z abonamentu było skierowane tylko i wyłącznie na finansowanie misji publicznej realizowanej przez PR S.A., rozgłośnie regionalne Polskiego Radia oraz regionalne ośrodki telewizji publicznej.


Zarząd
Stowarzyszenia Wolnego Słowa

dodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski