Dodaj stronę do "ulubionych"

XXX lat Niezależnych Mediów Elektronicznych w Polsce


Pełny tekst newsa:

 Apel o pomoc dla Roberta Krzysztonia
Dodano: 08-02-2011, 12:03

Stowarzyszenie Wolnego Słowa -organizacja pożytku publicznego – prowadzi zbiórkę publiczną na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Roberta Krzysztonia.
(decyzja MSWiA nr 9/2011)
Robert zaangażował się w opozycji demokratycznej już od końca lat 70., działał w NZS. Prowadził własną działalność gospodarczą, utrzymywał się z publicystyki, wykładów, oraz udziału w projektach europejskich na rzecz praw człowieka i obywatela. W Stowarzyszeniu Wolnego Słowa prowadził projekty dotyczące integracji i pomocy uchodźcom politycznym i imigrantom wietnamskim. Pomoc potrzebującym była ważniejsza niż troska o własne zdrowie.

Z powodu ciężkiej choroby nowotworowej musiał przerwać pracę zarobkową. Przeszedł już i oczekuje na następną operację, poddany jest złożonej i nietypowej chemoterapii (bez gwarancji choćby częściowej refundacji przez NFZ).
Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja (leki, sprzęt i opieka) wymagają znacznych środków finansowych, na które go nie stać i których nie są już w stanie zapewnić mu najbliżsi przyjaciele.
Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc finansową, nawet najdrobniejszą, która umożliwi Robertowi w miarę normalne, samodzielne życie.

Wpłaty prosimy dokonywać na wydzielone subkonto SWS w banku PeKaO S.A.
11 1240 1024 1111 0010 1125 5876
z dopiskiem: Dla Roberta Krzysztonia.

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Mirosław Chojecki – Prezes Honorowy
Wojciech Borowik – Prezes Zarządu
Artur Michalski – Członek Zarządu
Emil Morgiewicz – Członek Zarządu
Ewa Sułkowska-Bierezin – Członek Zarządu
Jacek Juzwa – Członek Zarządu
Jacek Szymanderski – Członek Zarządu
Jan Strękowski – Członek Zarządu
Maria Dmochowska – Członek Zarządu
Roman Bielański - Członek Zarządu
Tomasz Truskawa – Członek Zarządu
Wiktor Mikusiński – Członek Zarządu

dodał: SWS drukuj

ostatnie newsy [5]


Powered by News Asystent v1.5


STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA

tel. (022)405-66-30; (022)405-66-31; fax. (022)828-52-52
e-mail: sws@sws.org.pl
ul. Marszałkowska 7
00-626 Warszawa

Za zamieszczone teksty odpowiada Zarząd SWS.
Komentarze oraz wypowiedzi na Forum Dyskusyjnym wyrażają poglądy autorów.
Kreacja strony WWW oraz wdrożenie modułów forum i galerii: Robert Franckowski