Konferencja naukowa poświęcona Grupom Oporu “SOLIDARNI”

W ramach Dni Wolnego Słowa poświęconych Grupom Oporu “SOLIDARNI” odbyła się konferencja naukowa. W trakcie konferencji referaty wygłosili:

1. Grzegorz Majchrzak (IPN Warszawa) Działania operacyjne SB wobec warszawskiej „Solidarności” na wybranych przykładach.

2. Dorota Gałaszewska (IPN Lublin) NZS Politechniki Warszawskiej w podziemiu 1982-1989.

3. Włodzimierz Domagalski (Encyklopedia Solidarności) Grupy Oporu „Solidarni” na tle warszawskiego podziemia.

Żeby być w zgodzie z samym sobą. Dzielić się wolnością. Rozwalić mur. Żeby Polska była Polską!

Copyright © 2009 Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Projekt strony JERZY ZGORZELSKI