Obchody Dni Wolnego Słowa poświęconych Grupom Oporu “SOLIDARNI”

Uroczystości rozpoczeły się mszą św. za śp. koleżanki i kolegów z GO “S” oraz Przyjaciół z AK, a także o opiekę Bożą nad żyjącymi. Intencję Mszy Św. z apelem zmarłych 42 uczestników GO “S” zakończoną fragmentem wiersza “Ochroń nas Panie przed burzą...” wygłosił Jan Kulczycki. Modlitwę powszechną poprowadził Piotr Rutkowski. W siedzibie SWS uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.30 otwarciem wystawy “Solidarni ku wolności”, po której odbyła się konferencja naukowa poświęcona Grupom. Podczas krótkiej przerwy wykonano fotografię zbiorową wszystkich obecnych na uroczystości. Wręczanie Odznak Pamiątkowych GO “S”, które poprowadził Jan Kulczycki oraz Jacek Juzwa rozpoczęło się o godz. 15.30 od uczczenia minutą ciszy wyczytanych nieżyjących kolegów. Na zakończenie pierwszego dnia odbył się niezwykle wzruszający recital Jana Pietrzaka. Drugi dzień uroczystości przeznaczony był na projekcje filmów poświęconych Grupom. Dyskusje po filmach miały charakter wybitnie wspominkowy.

Żeby być w zgodzie z samym sobą. Dzielić się wolnością. Rozwalić mur. Żeby Polska była Polską!

Copyright © 2009 Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Projekt strony JERZY ZGORZELSKI