Sponsorzy Dni Wolnego Słowa i wystawy “SOLIDARNI” KU WOLNOŚCI

Muzeum Historii Polski Instytut Pamięci Narodowej

Dni Wolnego Słowa poświęcone GRUPOM OPORU “SOLIDARNI” oraz wystawa “SOLIDARNI” KU WOLNOŚCI została zorganizowana przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa przy pomocy Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Żeby być w zgodzie z samym sobą. Dzielić się wolnością. Rozwalić mur. Żeby Polska była Polską!

Copyright © 2009 Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Projekt strony JERZY ZGORZELSKI